Aquathermie is duur en riskant

SCHAGEN – Gemeenten in de Noordkop en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zien aquathermie als een belangrijke energiebron als alternatief voor aardgas. Maar, zo zeggen installateurs en waterbeheerders, is dit systeem nog lang geen gemeengoed.

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater.

Aan de techniek ligt het niet, maar de financiering vormt een groot obstakel. Uit recent onderzoek, dat de waterschappen lieten uitvoeren, blijkt dat subsidieregelingen niet volstaan om initiatieven voor aquathermie van de grond te krijgen.

Projecten zijn niet kostendekkend en daarmee financieel risicovol. Funest voor het animo voor de techniek. Het nieuwe kabinet zou met een degelijker stimuleringsbeleid moeten komen, aldus de waterschappen.

Ook zitten waterbeheerders met het probleem van de teruglozing van kouder water naar het oppervlaktewater. Dit is niet zonder risico.


Publicatiedatum: 1 december 2021
Tags:

Categorie: Nieuws
Aantal views: 516
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):