Wordt Schagerwad gebruikt als paaimiddel?

De nieuwe coalitie wil het Schagerwad gebruiken om de provincie te verleiden water in de wijn te doen over woningbouw aan de oostkant van de stad Schagen. Dit gebied valt onder Bijzonder Provinciaal Landschap en is woningbouw verboden. Straks meer hierover.    

Het coalitieakkoord van CDA, JessLokaal, Seniorenpartij Schagen en PvdA, is openbaar geworden. Dus is het lezen geblazen. En ben ik verrast? Niet erg. In feite wordt het beleid van de vorige coalitie voortgezet. Zo staat het er ook. Het enige vernieuwende is het burgerberaad dat gezien wordt als een mijn inziens verdienstelijke aanvulling op de huidige representatieve democratie. Inwoners worden ingeloot om samen te gaan praten over maatschappelijke problemen waarvan de uitkomsten overgenomen wordt door de gemeenteraad. Zo moet het, anders heeft het geen zin. Bestuurlijke vernieuwing krijgt zo extra aandacht van de nieuwe coalitie.

Dit is echter anders dan ‘een nieuwe bestuurscultuur’ waaraan ook veel behoefte is gelet op de maatschappelijke drama’s in ons land die in de hand zijn gewerkt door het politieke bestuur in Den Haag dat burgers knevelt en laat bloeden voor fouten die overheidsinstellingen maken. Is zo’n cultuurshift ook niet nodig in Schagen? Een veelgehoorde klacht is dat de coalitie een gesloten front vormt, al denkt de coalitie daar zelf wel positiever over dan de oppositie.

Het gaat om de verhouding tussen gemeente en de burgers. Worden hun rechten geëerbiedigd? Voorbeelden? Wordt het recht op individuele cliëntenondersteuning in de Wmo wel echt goed uitgevoerd en worden adviezen van Wmo- en cliëntenraden wel echt serieus genomen? Dat als ze niet passen in het straatje van de wethouder ze van tafel worden geveegd? Hoe vaak horen raadsleden niet de woorden ‘dat is uitvoering of daar beslist de regio over?’ Hoeveel regels worden geschrapt en procedures ingekort? Neem de Beleidsregels Sociaal Domein. Ze zijn volstrekt achterhaald. Maak het beleid regelarm en vertrouw je medewerkers! Maatwerk is het devies. Ik doe bij deze een moreel appel op de gemeente!

Veel aandacht besteedt het akkoord aan woningbouw en dat is heel terecht. We horen al een tijdje het getal van 300 nieuwbouwwoningen per jaar, maar dit aantal is nog nooit gehaald. Waar komt de nieuwe coalitie mee? 300 of zelfs 500?  De ambitie is  300 wooneenheden per jaar in 2022 en 2023 en 500 wooneenheden per jaar in 2024 en 2025. Let op het woord ambitie. Zelfs de term inspanningsverplichting is al veel van het goede. ‘We gaan onze best doen’ komt beter in de buurt.

De coalitie wil de nieuwe wijk Schagen Oost vol zetten met woningen met hier en daar een plukje gras en een watertje voor de vogels. Maar dit gebied is door de provincie aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap. Wat dit laatste betekent weet de gemeente Bergen die de provincie op haar weg vindt bij woningbouwplannen in een gebied met dezelfde restricties. Nu denkt de coalitie de provincie milder te kunnen stemmen door het Schagerwad onder te brengen onder Bijzonder Provinciaal Landschap.

Slimme zet? Er zijn al een tijd besprekingen gaande met de provincie om toch woningbouw toe te staan in Schagen-Oost. Onlangs heeft Gedeputeerde Staten een brief over de kwestie gestuurd aan het gemeentebestuur. De inhoud is mij niet bekend.  Het zou mij verbazen als in de brief Schagen groen licht wordt gegeven. Of gaat het Schagerwad het gewenste zetje zijn in de ‘goede richting’?

In de coalitie zit de Seniorenpartij Schagen. Haar deelname is duidelijk merkbaar. In het coalitieakkoord wordt uitgebreid stilgestaan bij de positie van ouderen in Schagen. Er komt een coördinerende wethouder ouderenbeleid. Die moet zorgen voor betere zorg en meer seniorenwoningen. Verder is vergrijzing tot raadsthema van het jaar benoemd.  De coalitie wil het vergrijzingsvraagstuk daarom breder aanpakken door ook te kijken naar andere afdelingen en externe partners. Dit laatste is wartaal. Wat wordt bedoeld met afdelingen en externe partners? Preventie wordt slechts twee genoemd. Eerst maar afwachten of die wethouder een budget krijgt. Steeds je hand moeten ophouden is een recept voor mislukken.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 13 juni 2022
Categorie: Column
Aantal views: 280
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: