Wijzigingen in bestemmingsplan Pallas

De gemeenteraad krijgt binnenkort het voorstel om het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ vast te stellen. Dit vanwege enkele wijzigingen in het project PALLAS-reactor. De wijzigingen betreffen niet de te bouwen reactor zelf, maar het supportgebouw, het bouwterrein en de logistieke inrichting van het terrein rond PALLAS.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Pallas-reactor’ in 2019 is het bouwplan verder uitgewerkt. Hieruit is naar voren gekomen dat er beter ontwikkeld kan worden als een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd. De wijzigingen zijn met name het gevolg van de beoogde verbetering van de logistieke bewegingen op het terrein en de verplaatsing van het tijdelijke werkterrein voor de bouw.

Om het bestemmingsplan weer passend te maken, zijn er een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ en een nieuw bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ inclusief een milieueffectrapport (plan-MER) in procedure gebracht. Hierin zijn de wijzigingen aan het plan en aan het plangebied verwerkt. Deze ontwerp-bestemmingsplannen zijn per 30 april 2021 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Op het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ zijn drie zienswijzen ingediend en hiervoor is een nota beantwoording zienswijze opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit bestemmingsplan samen met de partiele herziening gewijzigd vast te stellen.

“Pallas moet de wereld de komende decennia van bestralingsmedicijnen voorzien. Daarvoor is het belangrijk dat de logistiekperfect is, zowel tijdens de bouw als bij het gebruik. Het bestemmingsplan voor de reactor is natuurlijk al in 2019 vastgesteld. Deze aanvulling op het plan past in de planning en maakt het plan beter uitvoerbaar. Wij werken graag mee met de wijzigingen voor dit mooie project.” aldus wethouder Beemsterboer.

In Petten worden medische isotopen geproduceerd en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. De medische isotopen uit Petten zijn van cruciaal belang in de keten voor radio-farmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld (30.000 mensen per dag). De reactor die hier op dit moment voor zorgt, is verouderd. Om de leveringszekerheid aan patiënten wereldwijd te garanderen, is PALLAS in voorbereiding.
Voor gemeente Schagen staat veiligheid vanzelfsprekend voorop. Verder speelt in de afweging mee dat PALLAS essentieel is voor de productie van medische isotopen en wetenschappelijk onderzoek voor de genezing van ernstige ziekten. Regionaal is PALLAS daarbij ook van belang voor hoogwaardige werkgelegenheid en economie.

Meer informatie biedt  www.schagen.nl/PALLAS

Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: