Verschillende meningen over groene bouwregels

SCHAGEN – Binnen het college blijkt een verschil van mening te zijn over het ‘Manifest Bouwen voor Natuur’.

Alleen de wethouders  Hans Heddes (PvdA) en Joke Kruit (Jess Lokaal) hebben voor gestemd. Het manifest roept gemeenten op in de bouwregelgeving maatregelen op te nemen die een natuurinclusieve bouw nastreven.

Zo  moeten er in gevels en daken nestelruimte zijn voor de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Gevels en daken moeten ecologisch groen zijn en het groen in de tuinen ook.

Verder moeten er groene publieke ruimte zijn in de nabijheid van iedere woning en verbindingsroutes voor dieren.

De maatregelen betekenen dat de bouw duurder wordt, terwijl de huizenprijzen al hoog zijn.

De CDA-wethouders Jelle Beemsterboer en Sigge van der Veek stemden tegen. Met de tegenstem van de burgemeester is het vergroeningsvoorstel niet aangenomen.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Met 3 benen in één broekspijp.....
    Met 3 benen in één broekspijp..... zegt:

    Door de EU is NL opgeroepen om over te gaan op gekozen burgemeesters . Het is allerminst democratisch dat een benoemde functionaris tegelijkertijd burgemeester is ,
    voorzitter is van de gemeenteraad en van het college en van het fractievoorzittersoverleg. In het college heeft deze figuur stemrecht heeft. . De burgemeester kan flink sturen. Gelukkig heeft de tweede kamer zijn eigen voorzitter…. Ik zie het voor me: Rutte voorzitter van de regering en van de tweede kamer ….. De pleuris breekt uit….Maar in de gemeente nog steeds mogelijk.

Reacties zijn gesloten.