Vanaf 1-9 wijzigen bestemmingsplanprocedures

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt o.a. de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten.

Oproep gemeente

Heeft u een bouwplan waarvan de gemeente heeft aangegeven te willen meewerken? En moet hiervoor het bestemmingsplan aangepast worden? Zorg dan dat uiterlijk 31 augustus 2023 alle formele documenten voor een bestemmingsplan en/of wijzigingsplan zijn ingediend. Is het niet mogelijk om voor die tijd het plan in te dienen neem dan contact op met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken. Door deze deadline op 31 augustus te zetten, wordt voorkomen dat er onnodig tijd door alle partijen in het proces wordt gestoken en dat er kosten worden gemaakt. Hierdoor gaat er geen tijd verloren. In sommige gevallen kan het indienen onder de Omgevingswet zelfs een snellere doorlooptijd opleveren.

Oud versus nieuw plan

Het voorbereidingsproces voor een bestemmingsplan procedure duurt minimaal 4 maanden. Indien een bestemmingsplan niet voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, kan deze niet meer onder de Wet ruimtelijke ordening worden afgerond. Er moet dan een nieuw plan onder de Omgevingswet ingediend worden. Deze nieuwe plannen zal de gemeente samen met de initiatiefnemers voorbereiden op de Omgevingswet.


Publicatiedatum: 28 augustus 2023
Categorie: Gemeentenieuws
Aantal views: 109
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel