Uitbreiding zonnepark Burgerbrug stap dichterbij

BURGERBRUG – Er komt een zonnepark aan de Belkmerweg 24 in Burgerbrug. Het is een uitbreiding van ca. 1,3 ha aan de achterzijde van een reeds vergunde zonneakker.

De aanvraag is in strijd met het Paraplu-omgevingsplan, maar het college weet er een mouw aan te passen door te verklaren dat het zonnepark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat. Zo wordt de uitbreiding van het zonnepark landschappelijk ingepast en is de impact op de omgeving minimaal.

De initiatiefnemer heeft de nabije omgeving geïnformeerd, die heeft te kennen gegeven achter het initiatief te staan.

De verleende omgevingsvergunning ligt voor een periode van zes weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen.

De initiatiefnemer stort geld in het zonneparken fonds en afgesproken is dat het zonnepark na 25 jaar wordt afgebroken.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
3 antwoorden
 1. Marja Raat
  Marja Raat zegt:

  Er klopt niets van dat omwonenden achter dit plan staan. Bewoners van Belkmerweg 37, 24a, 29, 31 en 33 hebben zienswijzen tegen dit onzalige plan ingediendd dat ook niet vooraf met hen is besproken

 2. Arjan
  Arjan zegt:

  Rik, als jij ‘s nachts wakker ligt van zonnepanelen dan is er wat mis. Er zijn informatieavonden geweest en die zonnepanelen staan daar prima.

 3. Rik Smit
  Rik Smit zegt:

  Kan mij niet voorstellen dat buurtbewoners dit toestaan, politiek geklets wat leidt tot misleiding. Niet intrappen. Straks doe je snachts geen oog dicht.

Reacties zijn gesloten.