Sport is gered, nu nog de huishoudhulp

Samen redden wij de thuishulp van de ondergang. FNV, gemeenten en staatssecretaris van Van Rijn (ja, hij!), hebben hun nek uitgestoken. Wat gaat de gemeente Schagen doen? Het schrappen van de huishoudhulp per 1 mei niet door laten gaan? Zou toch een schaamteloze vertoning zijn als Schagen de valbijl toch laat vallen?

De ellende is begonnen bij TSN Thuiszorg die surseance van betaling heeft aangevraagd waar 12.000 banen op de tocht staan en dat 318 cliënten in Schagen niet meer zeker zijn van thuishulp. Gaat het vrijdag gesloten akkoord hen uit de brand helpen? De bewindvoerders Jan van der Hel en Jacques Daniels zeggen dat het akkoord iets is voor de lange termijn, maar ze mogen hoop putten uit de brief van staatssecretaris Van Rijn.

Maar voorlopig zegt de gemeente niet anders te kunnen doen dan de 40% korting van politiek Den Haag van vorig jaar door te berekenen aan haar zieke en gebrekkige inwoners. Dat het ook anders kan blijkt uit het feit dat veel andere gemeenten, die in hetzelfde schuitje zitten, geld hebben toegelegd uit de algemene middelen of uit overschotten bij andere Wmo-uitgaven.

Hierdoor konden de cliënten blijven rekenen op minimale hulp per week. Dit staat in schril contrast met wat Schagen heeft gedaan. Die heeft een overschot van ruim twee ton in het budget Wmo-woningaanpassingen overgeboekt naar het accommodatiebeleid terwijl er grof bezuinigd wordt op de huishoudelijke hulp. Had dit geld niet hier terecht moeten komen? Wat dit betreft is Schagen de schaamte al lang voorbij.  Ze kan een voorbeeld nemen aan Texel waar de huishoudhulp 1 niet is geschrapt.

De gemeente Schagen stopt met huishoudhulp 1 per 1 mei. Wethouder Blonk redeneert dat Schagen de huishoudhulp helemaal niet heeft afgeschaft. Wie in de war is en de hulp zelf niet kan regelen krijgt huishoudhulp 2. Dit kan wel zo zijn, maar Huishoudhulp 1, het leeuwendeel, wordt wel degelijk beëindigd en zorgvragers worden naar de voor hen veel duurdere particuliere markt verwezen. Met grote kans dat mensen zich vastklampen aan zwart werk. 

De bewindvoerders Jan van der Hel en Jacques Daniels van TSN Thuiszorg zullen ongetwijfeld gemeenten vragen terug te komen op hun heilloze besluit om te stoppen met de thuishulp. Doen ze dit niet, zijn ze niet bereid het contract open te breken, dan is de kans groot dat de zorginstelling toch failliet gaat. De bewindvoerders zeggen in een verklaring dat nu er bereidheid is bij het kabinet om de problematiek te erkennen en te adresseren, een oplossing op de korte termijn bereikbaar moet zijn. Dit is de spirit.

In de brief van de staatsscretaris staat dat vanaf 2016 € 201 miljoen vrijkomt uit de pot Huishoudelijke Hulp Toelage en € 200 miljoen structureel voor vernieuwing in de WMO vanaf 2016. Daarbovenop komt vanaf 2017 structureel € 40 miljoen per jaar bij oplopend tot € 100 miljoen per jaar in 2021 (bron: VNG).

Omgerekend naar de schaal van Schagen (Schagen telt voor 0,231% van het landelijke budget) levert dit volgend jaar netto vijf à zes ton extra op. Daarmee wordt het tekort voor het grootste gedeelte ingelopen. Vanaf 2017 komt er extra budget bij van het rijk zodat het perspectief er veel beter voorstaat. De sport is gered, nu nog de huishoudhulp.

De gemeente Schagen moet haar verantwoordelijkheid nemen om de huishoudhulpen aan het werk te houden tegen normale tarieven. Dan past het ook niet om de huishoudhulp 1 over te laten aan de markt.    

Eugeen Hoekstra

 

 

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):