Senioren willen eerst reservepot vullen

SCHAGEN – De Seniorenpartij wil dat de opbrengst van de verkoop van de bouwgrond bij de Jozef Israëlstraat in Scjhagen wordt gestort in de Algemene Reserve.

Het college wil het bedrag van 2,5 miljoen euro inzetten voor de invoering van de Omgevingswet.

Deze wet is herhaaldelijk uitgesteld. Nu zou de wet op 1 juli 2022 van kracht worden, maar ook dit is niet zeker omdat aan de invoering veel haken en ogen zitten. Ook zou de wet de gemeente veel geld gaan kosten.

De Seniorenpartij vindt daarom het voorstel van het college voorbarig. Het voorstel van het college mist onderbouwing, zeggen de Senioren die met een amendement komen bij de algemene beschouwingen op dinsdag.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):