Schoolbesturen vinden renovatie soms beter

SCHAGEN – Schoolbesturen in de regio hebben de gemeente Schagen aangegeven niet altijd nieuwbouw te willen, maar soms liever een renovatie. De besturen willen flexibeler zijn en om  beter te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Schagen stelt dat in de verordening geen plaats is voor renovatie. De gemeente weet dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de loop van 2023 met een modelverordening komt waarin renovatie zal zijn opgenomen.

Renoveren van schoolgebouwen kent een andere afschrijvingstermijnen dan nieuwbouw. De bekostiging van nieuwbouw is gekoppeld aan de prognose van het aantal kinderen over 15 jaar. Bij renovatie ligt dit anders.

Gemeente Schagen hanteert bij een renovatieplan 60% van het budget voor nieuwbouw bij een minimale economische levensduurverlenging van 20 jaar. Maar de gemeente noemt dit een grijs gebied.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):