Schagen is plotseling een nadeelgemeente

SCHAGEN – Door een nieuw herverdelingsvoorstel van het gemeentefonds lijkt Schagen een hoop inkomsten mis te gaan lopen. 

Er ligt een nieuw voorstel voor herverdeling van het gemeentefonds van minister Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Voor de gemeente Schagen behelst het geen goed nieuws.

Schagen behoort tot de nadeelgemeenten en ziet de uitkering uit het gemeentefonds dalen met € 34,- per inwoner. Omgerekend naar het aantal inwoners betekent dit een aderlating van 1,5 miljoen euro.

De berekeningen zijn, in tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken, op cijfers uit 2017 gebaseerd en niet op die uit 2019. Het is dus de vraag of dit cijfer stand houdt.

De gemeente Hollands Kroon komt er in de voorstellen van de minister beter van af. Zij mag rekenen op een plus van € 12,- per inwoner. Gemeente Den Helder levert € 56,- per inwoner in.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):