Samenwerking van overheden?

Hierbij wil ik een klein complimentje maken aan het adres van ’t Schap. De afkorting ’t Schap is ontstaan omdat de naam van Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier veel te lang is om vaak uit te spreken. ‘t Schap is ook veel economischer want reken maar uit luisteraars, als alle medewerkers van dit dienstverlenende werkgezelschap de naam van hun bedrijf verplicht dagelijks zo zouden moeten uit spreken moeten ze per dag minstens een kwartier langer aanwezig zijn. Omdat dit laatste niet gebeurd kun je ook stellen dat er per dag 15 minuten minder wordt gepresteerd enkel omdat er in het verleden zoveel gefuseerd is en daardoor een te lange bedrijfsnaam is ontstaan. Tijdens een van mijn ritten langs het Noord-Hollands kanaal viel het mij op dat er iemand bij een omgebouwd van ’t Schap met een grasmaaier aan het werk was. Natuurlijk zijn we gewend aan het goed onderhouden van alle werklocaties van ‘t Schap. Dit bedrijf is meestal een voorbeeld voor andere dienstverlenende instanties. Modern en stijlvol gebouwd, goed in de verf en vrij van rommel, onkruid en lang gras. Gelijk moest ik denken aan mijn verzoek aan hen, wat na drie jaar van klagen dit voorjaar eindelijk ingevuld werd. Het ging over het onderhoud aan het schelpenpad op de Zijper Zeedijk. Dit wandelpad is aangelegd, van camping de Watersnip naar het dorp Petten, om te voorkomen dat wandelaars onnodig op de rijbaan van de Zijperweg lopen. Al drie jaar was het niet mogelijk om met twee personen naast elkaar over dit schelpenpad te wandelen. Op zich is dit niet zo erg want dan zie je elkaar weer eens van een andere kant. Maar toen ik dit voorjaar mensen met strandkarren en kinderwagens op de rijbaan zag kon ik het weer niet laten om, voor de zoveelste keer, Belherstel van gemeente Zijpe te benaderen. Daar kreeg ik wederom te horen dat de verantwoording voor dit schelpenpad niet bij de gemeente Zijpe lag. En als iets niet op het gemeentelijke werkbriefje staat vinden de medewerkers in Schagerbrug dat ze ook geen verdere moeite hoeven te doen om het probleem uit de wereld te helpen. Ze hadden het bericht doorgestuurd naar het Hoogheemraadschap.

Toen ik na een maand nog niets gezien of vernomen had heb ik de Zijper ambtenaar gevraagd naar de naam van de ontvangende medewerker van ‘t Schap. Deze heer heb ik telefonisch benaderd om te kijken of het bericht niet hier of daar was blijven hangen. En inderdaad bevestigde hij de ontvangst maar kon niet zeggen waarom er na drie jaar van klagen nog geen actie was ondernomen. Het bericht zou hij alsnog achterhalen en navragen. Na een week of wat zag ik een vrachtwagen met het bekende logo en een paar medewerkers van ‘t Schap bezig om de ongelijkheden van het schelpenpad op te vullen. Natuurlijk heb ik de kantoormedewerker van ‘t Schap bedankt maar op de vraag of dit voetpad nu voortaan onderhouden zou worden antwoordde hij ontkennend. Daar was dit bedrijf niet voor. Ook het schelpenpad naar de Nolmerban in Petten aan Zee, wat is aangelegd met dezelfde veiligheidsbedoeling, zou niet worden onderhouden. En dit luisteraars, begrijp ik echt niet. De eigen werkplek rond de gemaaltjes en de opslagplaatsen worden tip top verzorgd maar schelpenpaden die voor de veiligheid en het nut van inwoners en recreanten zijn aangelegd laten ze begroeien en verrommelen. Het wegdek van de Zijperweg zelf is jarenlang onderwerp van gesprek geweest omdat de gaten er invlogen. Het zelfde is de veel besproken weg van Burgerbrug naar Enigenburg. Het lijkt een beetje op provocatie van overheidsmedewerkers, maar waarom? Het schap heeft deze onderhoudstaak tientallen jaren geleden van de gemeente Zijpe overgenomen en er is heel veel geld mee gemoeid. Onbegrijpelijk is deze afschuiving van taken en dit vaak over de ruggen van de inwoners of bezoekers. Als de ambtenaren landelijk in de weer zijn om hun salaris aangepast te krijgen kunnen ze, gek genoeg, wel heel goed om met elkaar samen werken. Ze vergelijken loonschalen, CAO afspraken en kerstpakketten, slaan de handen ineen en strijden zij aan zij tot zij hun doel bereikt hebben. Zodra deze samenwerking gewenst is in het belang van de bewoners van deze leefgemeenschap lijkt het wel of het geld aan alle kanten vastgeplakt zit. Stroeve afspraken die door heel veel vergaderingen met nog meer moeite tot stand komen, daar storen heel wat burgers zich aan.

Gemeente, Provincie, Waterschappen en tot slot onze bestuurders in Den Haag, geen van hen neemt een beslissing zonder eerst één of meerdere rapporten geraadpleegd te hebben. Als een bakker, de slager of andere middenstanders ook zo zouden werken zouden de kosten voor ons levensonderhoud beduidend hoger liggen dan ze nu zijn. Om deze reden hopen wij dat ambtenaren die hun boterham verdienen in de dienstverlening na zullen denken over het gegeven dat het schoon en in orde houden van je eigen werkplek niet voldoende is. Er wordt van hen verwacht dat maatschappelijke problemen, waar zij de verantwoording voor dragen, soepel en gezamenlijk opgelost worden zodat de belastingbetalende burger tevreden en veilig zijn weg kan gaan in deze zorgstaat. Ik wens u luisteraars een mooie afsluiting van 2009 en ga in het nieuwe jaar gerust eens kijken bij die schelpenpaadjes van ‘Schap op de dromer en slaperdijk aan de buitenkant van Petten aan Zee.                                                                                        

Piet van Noort.


Publicatiedatum: 18 december 2009
Categorie: Archief Column
Aantal views: 23
Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):