Samen op zoek naar duurzame warmteoplossing

SCHAGEN – De gemeente Schagen gaat samen met bewoners zoeken naar een duurzame warmteoplossing. Het gaat daarbij om twee specifieke zoekgebieden in stad Schagen.

Uit vooronderzoek komt naar voren dat een warmtenet in deze twee gebieden technisch haalbaar is. Dit lijkt voor bewoners de goedkoopste oplossing. Maar zien bewoners dat zitten? Dat gaat gemeente Schagen onderzoeken en zetten daarbij bewoners centraal.

Bewonersparticipatie staat centraal
Bij het kiezen van een warmteoplossing kijken we naar meer dan alleen kosten. Daarom gaat de gemeente samen met bewoners kijken naar wat zij belangrijk vinden. Bewoners maken samen een plan hoe zij op een duurzame manier hun woningen willen verwarmen. Hierbij worden ook bedrijven en instellingen meegenomen.

Met dit plan bekijken bewoners en gemeente samen hoe zij verder gaan. Dit betekent niet dat er automatisch een warmtenet komt. Het betekent wel dat als er voldoende draagvlak is, de gemeente de mogelijkheden voor een warmtenet verder gaat onderzoeken.

Kansrijke gebieden voor een warmtenet
Uit vooronderzoek zijn twee gebieden in stad Schagen naar voren gekomen die kansrijk zijn voor een warmtenet. Het gaat om de buurt Nesdijk met delen van omliggende buurten en het zuidelijke deel van centrum Schagen waarin dit technisch haalbaar is.

Hierbij is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van grote gebouwen, de dichtheid in het gebied en de huidige staat van het gasnet. Daarnaast wordt de ontwikkellocatie Schagen Oost als potentieel gebied geadviseerd.

‘Samen naar een duurzame toekomst’
Wethouder Hans Heddes: “Met deze aanpak zetten we een volgende stap naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Schagen. Door onze bewoners actief te betrekken bij het proces, willen we ervoor zorgen dat de gekozen oplossing breed gedragen wordt en aansluit bij de wensen van onze inwoners.”

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Onder 'Redactie Noordkop Centraal' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan redactie@noordkopcentraal.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0224-218218. Het bezoekadres is Piet Ottstraat 3, 1741 NW, Schagen. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):