Recreatie Sint Maartenszee niet uitbreiden

SCHAGEN – Het college is tegen het voorstel van D66, JESSLokaal en CDA om de plannen voor gebiedsontwikkeling in Sint Maartenszee aan te passen. 

Het voorstel behelst het uitbreiden van parken in het dorp, het respecteren van rust en ruimte die kenmerkend zijn voor de identiteit van Sint Maartenszee en het ontwikkelen van het natte nollengebied aansluitend op de bestaande recreatieparken.

Het college geeft aan dat het niet de bedoeling is dat er nieuwe parken komen. Alleen uitbreiding van parken is mogelijk. Ook vindt het college het bedenkelijk dat de drie fracties nieuwe op zichzelf staande ontwikkelingen willen toestaan. Dit kan niet zomaar zegt het college en verwijst hiervoor naar bestaande wetgeving en beleidskaders.

Nieuwe initiatieven leiden ertoe dat omwonenden en bedrijven opnieuw geraadpleegd moeten worden, aldus het college. Zo lijkt het plan voor meer natuurontwikkeling niet erg te passen bij het beleid van ‘Groen & Biodiversiteit en Klimaatadaptie’ van 30 juni 2020.De kwestie wordt op 23 november besproken in de raad.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):