Raad bespreekt grondbeleid en begroting

SCHAGEN – De gemeenteraad van Schagen komt woensdag 11 oktober vanaf 19.30 uur bij elkaar voor een oordeelsvormende vergadering. 

De raad bespreekt onder andere de nota en het meerjarenprogramma Grondbeleid 2023. Ook de begroting 2024 staat op de agenda.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen en is vrij toegankelijk.

Meer info op https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2023/11-oktober/19:30

Avatar foto
Ed van Oerle is hoofdredacteur en algemeen manager van Noordkop Centraal. Iets delen? Iets delen met Ed? Mail naar ed.vanoerle@noordkopcentraal.nlReageer op dit artikel