Provincie buigt zich over lelieteelt

NOORDKOP – De Statenfracties GroenLinks en Partij voor de Dieren denken dat de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland gevolgen heeft voor de lelieteelt in Noord-Holland.

De rechtbank vindt dat meer onderzoek nodig is om vast te stellen of gewasbescherming van lelies gevolgen heeft voor de leefomgeving.

De provincie Noord-Holland is bekend met de uitspraak en zegt dat als de uitspraken in Drenthe daar aanleiding toe geven dit te zullen bespreken met deskundigen en betrokken partijen. “We zullen deze rechtsgang uiteraard volgen, zo nodig samen met deskundigen.”

Overigens is  tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld door de provincie Drenthe met ondersteuning van het Rijk.

Volgens Milieudefensie gaat lelieteelt gepaard met grondwateronttrekking, drainage, beregening en ‘een excessief gebruik van bestrijdingsmiddelen.’

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Sjaak
    Sjaak zegt:

    Ik woon zelf naast bollenvelden waar regelmatig lelies op staan, bij geen enkele ollensoort wordt zoveel gif gespoten als bij lelies. Een aantal keren per week zit je verplicht binnen opgesloten omdat de stank van dat gif niet te harden is. Blijf je wel buiten dan krijg je gegarandeerd vreselijke koppijn. Ze moeten die troep gewoon verbieden. Er zijn wel veel middelen verboden maar er is geen enkele controle hierop dus die boeren spuiten maar raak, ook met verbodeb troep, terwijl ze zelf met een masker op in de kabine zitten.

  2. Johan de Vet
    Johan de Vet zegt:

    Laat Milieudefensie zich eens druk gaan maken over riooloverstorten en de vervuiling die daar het gevolg van is. Ik denk alleen niet dat dat om ‘subsidietechnische redenen’ geen populair onderwerp is.

Reacties zijn gesloten.