PROCEDUREFOUT

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben het Bestemmingsplan Witte Paal 2001 gedeeltelijk goedgekeurd. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de Raad van State. Volgens de Wet Ruimtelijke ordening behoort dit besluit binnen twee weken na verzending ter inzage te liggen op het Gemeentehuis en dient het in de Staatscourant te worden gepubliceerd.

Eén van de redenen van onthouding van goedkeuring is, dat het begrip `bestaand water` niet nader is omschreven.

Als gevolg hiervan kan niet worden beoordeeld of de belangen van de hoofdwaterlopen voldoende zijn gewaarborgd.

De VVD-fractie is van mening, dat het college in gebreke is gebleven bij deze procedure en vraagt zich nu af of het niet nakomen van de wettelijke procedure financiële dan wel juridische gevolgen heeft, de kosten voor het maken van een nieuw bestemmingsplan verhaald kunnen worden en hoe deze procedurefouten in het vervolg voorkomen kunnen worden.


Publicatiedatum: 4 juni 2002
Categorie: Archief
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: