Onderzoek welzijn 75-plussers Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Senioren van 75 jaar en ouder krijgen binnenkort een uitnodiging per brief om mee te doen met een enquête van Wonen Plus Welzijn en de bond LSBO (Lokaal Samenwerkende Belangen Organisaties Hollands Kroon).

Onderwerpen in de vragenlijst zijn onder andere: gezondheid, wonen, zelfstandigheid en behouden van eigen regie. Een belangrijk onderwerp in de vragenlijst is: wat zijn de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?

De initiatiefnemers van het onderzoek gaan er van uit dat de “jongere” senioren wellicht graag de enquête zelf willen invullen op de computer op een tijdstip dat uitkomt. De uitleg daarover staat in de brief. En een huisbezoek behoort altijd tot de mogelijkheden. De “oudere” senioren boven de 85 jaar zullen in elk geval benaderd worden voor een huisbezoek. Er zal hierbij nooit iemand zomaar aan de deur staan zonder dat er vooraf een heldere, vrijwillige afspraak met u gemaakt is en u vooraf bericht heeft ontvangen. Als dat niet het geval is mag u iemand gewoon wegsturen.

Doordat dit onderzoek in de vorm van een enquête gehouden wordt, krijgt men een compleet beeld van hoe het huidige leven eruit ziet en waar men eventueel tegenaan loopt. Het geeft een goed beeld van wat er leeft. Met deze signalen kunnen Wonen Plus Welzijn en de LSBO samen met de gemeente en andere organisaties knelpunten vaststellen en inspelen op een goede toekomst voor iedereen in Hollands Kroon.

Niet alle brieven worden tegelijkertijd verstuurd. Deelnemers ontvangen een schriftelijke uitnodiging om mee te doen, dit is vrijwillig en men mag altijd aangeven op vragen geen antwoord te willen geven en zich laten helpen of laten vergezellen door een familielid of iemand die men vertrouwt.

De LSBO en Wonen Plus Welzijn hopen dat veel mensen van 75 jaar en ouder in Hollands Kroon aan het onderzoek willen meewerken.

Voor meer informatie en al uw vragen kunt u contact opnemen met Marleen Mulder van Wonen Plus Welzijn.

per e-mail: m.mulder@wonenpluswelzijn.nl of telefoon 06-27865186

Avatar foto
Richard de Graaf is als weekendredacteur actief voor Noordkop Centraal en Regio Noordkop.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):