Oldskoel lening kent nauwelijks voorwaarden

BURGERBRUG – De overeenkomst van de lening van € 111.337,- die de gemeente Schagen aan Stichting Oldskoel in Burgerbrug verstrekt, is getekend door beide partijen maar kent nauwelijks voorwaarden betreft de terugbetaling. Dat zegt de VVD Schagen. 

Voor de VVD was dat aanleiding om haar ongerustheid bij het college te uiten en hierover schriftelijke vragen te stellen. 

Opvallend aan de overeenkomst is dat deze geen hoofdelijke aansprakelijkheid, geen datum van uiterlijke terugbetaling, geen onderpand en geen rentepercentage vermeldt. 

De overeenkomst bevat wel informatie waaruit blijkt dat de gemeente voornemens is om het bedrag dat Stichting Oldskoel niet terugbetaalt vanuit de reserve voor het accommodatiebeleid te financieren, wat ten koste gaat van zwembaden, sporthallen en andere maatschappelijke organisaties. 

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 21 juni gaf de burgemeester mondeling aan dat de provincie onlangs een subsidie aan stichting Oldskoel zou hebben toegekend ter waarde van € 65.000,-. Daarmee daalt het risico voor de gemeente mogelijk tot € 46.337,-.

Avatar foto
Bas Burlage was tot en met augustus 2022 actief op de redactie van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):