Minder misdrijven, meer valsheid in geschrifte

SCHAGEN – Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2021 iets gedaald ten opzichte van het jaar hiervoor. Toen noteerde de politie 1.690 misdrijven tegen 1630 in 2021. 

Maar het aantal valsheid in geschrifte neemt opeens schrikbarend toe in Schagen. Lag het aantal in de afgelopen jaren tussen de 30 en 50, vorig jaar ging het om 150 en in 2020 zelfs om 170 gevallen.  

Inbraken worden minder. Het aantal daalde van 415 in 2020 naar 390 in 2021. De afname zette echter al in na 2015 toen nog 885 inbraken werden geregistreerd. Dit aantal is over de jaren heen langzaam gedaald tot onder de 500.

Het aantal diefstallen bedroeg vorig jaar 395 tegen 425 in 2020. Het stelen van een fiets is populair. Vorig jaar werden 75 fietsen gejat tegen 80 in 2020. Diefstal uit woning of schuur laat ook een dalende trend zien. Van 170 in het jaar 2015 naar 35 vorig jaar.

Het aantal winkeldiefstallen blijft op niveau. Vorig jaar noteerde de politie 55 incidenten tegen 45 in 2020.

Vernielen van spullen van iemand anders baart nog steeds zorgen: 185 vorig jaar tegen 205 in 2020. Het jaar 2014 steekt er bovenuit met 710 geregistreerde incidenten. Het vernielen van auto’s is ook niet uit te roeien. De politie turfde 70 gevallen tegen 100 in 2020.

Veel vernielingen vallen onder categorie misdrijven tegen de openbare orde, deelnemen aan criminele organisaties en openlijke geweldpleging. Vorig jaar ging het om 290 incidenten tegen 305 in 2020. Het jaar 2015 scoorde het hoogst met 780 incidenten.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):