Komen die 500 woningen er nu eindelijk?

Op dit moment praten in Schagen vier partijen over het vormen van een nieuw college inclusief een coalitieakkoord. Wat komt hierin te staan over nieuwbouwwoningen? Wat gaan deze partijen ons beloven? 300 nieuwbouwwoningen op jaarbasis of worden het er 500 zoals verschillende partijen hebben gezegd tijdens de verkiezingscampagnes? 

Tegenwoordig zijn er obstakels die de bouw traineren zoals het feit dat er onvoldoende stroomcapaciteit is waardoor huizen niet worden aangesloten op het net. Daarnaast is er gebrek aan ambtelijke capaciteit om te zorgen dat de vergunningen op tijd worden afgegeven en ook het stikstofprobleem speelt de bouw parten.

Het zal wel helpen als er seniorenwoningen worden gebouwd. Dit zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.  Het is de vraag of in het coalitieakkoord op dit punt de nadruk wordt gelegd. 40 procent van huiseigenaren van 55 jaar en ouder denkt aan verhuizen naar een kleinere, levensloopbestendige woning, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Dit zal in Schagen niet anders zijn.

Niet alle ouderen willen naar een appartement verhuizen met buren onder je, boven je en naast je. Zij kiezen voor een kleine grondgebonden levensloopbestendige woning. Maar dit soort woningen wordt spaarzaam gebouwd. Vreemd natuurlijk in een streven naar een inclusieve samenleving waar het begrip ‘design voor all’ voorop moet staan. De gemeente Schagen zegt naar een inclusieve samenleving te streven, maar op het gebied van woningbouw is er nog een wereld te winnen.

Interessant is de bouw van de Flexwoningen voor Oekraïense  vluchtelingen. Er komen er 300. Wat gaat er met deze woningen gebeuren als deze vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun land? Er is nog een groep die aan een woning geholpen moet worden: asielzoekers met een verblijfsvergunning. De opvanglocaties moeten leeg. Wat zegt het nieuwe coalitieakkoord hierover?

Minister Hugo de Jonge wil dat in Noord-Holland een kleine 242 duizend nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. De afspraken zijn niet vrijblijvend, zegt hij. Treuzelende gemeenten gaat hij achter hun broek zitten. Eind dit jaar wordt  voor iedere regio duidelijk hoeveel woningen er de komende tien jaar jaarlijks bij komen. Inclusief afspraken wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties. De gemeente Schagen heeft bouwafspraken gemaakt met Wooncompagnie om te zorgen voor meer sociale huurwoningen. Gaat de minister die afspraken overrulen? Het moeten er veel meer zijn. Bijsturen noemt de minister het. Toch denk ik ‘eerst zien en dan geloven’.

Nieuwbouw langs de kust en vlak bij de duinen komt er niet van. In Callantsoog is een plan voor de bouw van 17 sociale huurwoningen, maar het is de vraag of ze er zullen komen. In Egmond aan den Hoef zouden 163 woningen komen, maar de rechtbank Noord-Holland vernietigde onlangs de vergunning vanwege de stikstofeisen.  Die uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor woningbouwplannen in Callantsoog die tegen de duinen aanligt.

Woningbouw wordt vertraagd door een tekort aan bouwvakkers en installateurs.  Ook is er een tekort aan grondstoffen en worden de bouwkosten hoger. De verkoopprijzen lijken te stabiliseren, maar de kloof is nog steeds te groot voor bijvoorbeeld starters die geconfronteerd worden met een hogere rente.

Komt de nieuwe coalitie met de aap uit de mouw? Een vondst waaraan niemand dacht? Kom maar op die 500 nieuwbouwwoningen. Ik kan niet wachten.

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 10 juni 2022
Categorie: Column
Aantal views: 262
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: