Huisvestingsbeleid Hollands Kroon aangepast

HOLLANDS KROON – Arbeidsmigranten blijven vaak langer dan een paar jaar. Het college van Hollands Kroon ziet hierin een reden om het huisvestingsbeleid aan te passen.

In de reguliere woningbouwplannen worden de zogeheten mid-stay en long-stay opgenomen. Mid-stay is voor een periode tussen de zes maanden en drie jaar, long-stay gaat over langer dan drie jaar. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden er zijn voor derden om logieshuisvesting zelf te ontwikkelen en te exploiteren.

Door arbeidsmigranten op grotere afstand van de samenleving te huisvesten, is de kans groter dat zij niet integreren in de lokale maatschappij. Het college ziet tevens dat de vraag naar kundige geschoolde arbeidskrachten toeneemt binnen Hollands Kroon. In het aangepaste beleid komt ook ruimte voor doorgroeimogelijkheden van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):