Het jaar 2016

Wat brengt het jaar 2016 ons? Vast een paar hittegolven. Het is nu al exceptioneel warm voor het tijd van het jaar. De Klimaatsceptici hoor je twijfelen: zou het toch waar zijn dat de aarde opwarmt? Alles is mogelijk. In juli 40 graden in de schaduw zou zo maar kunnen. Maar, het weer laat zich niet voorspellen, maar toch, het kan zo maar mis gaan. De sterfte onder ouderen bereikt een piek.

Wat gebeurt er nog meer?  Autorijden wordt steeds goedkoper doordat de olieprijs blijft dalen, maar de files worden er niet korter door. Er treden regelmatig verkeersinfarcten op. Onhoudbaar vindt de politiek. De regering grijpt in. Het plan van rekeningrijden komt weer op de politieke agenda. Alle wegen van en naar de Randstad gaan onder het nieuwe regime vallen. Maar gelukkig: wie in de daluren rijdt wordt beloond met een premie. De spitsstroken veranderen van functie. De stroken worden bestemd voor uitsluitend vrachtauto’s. Goed voor de doorstroming en de maatregel ontlast het personenverkeer.  

De Randstad slibt dicht. De regering besluit de Randstad onder te brengen onder één openbaar bestuur om efficiënter handelen mogelijk te maken. Het bestuur krijgt uitgebreide bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening, wegen, openbaar vervoer en (lucht)havens naar het model van Londen. Tussen de steden komt een uitgebreid lightrailnetwerk.

Maar de plannen worden verstoord door een regeringscrisis. VVD en PvdA botsen met elkaar over uiteenlopende problemen. Met name de vluchtelingencrisis hakt er in. Duitsland kan de toestroom niet aan en stuurt vluchtelingen door naar Nederland. Samsom komt in de problemen met zijn 200.000 vluchtelingen die hij aanvaardbaar vindt voor ons land. VVD wil de grens sluiten met Duitsland, maar de PvdA twijfelt.  

Intussen ligt zwaar op de maag het onderzoek naar het lek van de commissie Stiekem. De commissie komt er niet uit, maar hierover rijzen twijfels. Er zijn politieke motieven in het spel om het onderzoek te laten doodbloeden. Dan duikt de naam op van Samsom, fractieleider van de PvdA. Hij ontkent in alle toonaarden, maar de Volkskrant komt met een onthulling en deze bevestigt het vermoeden. Samsom is het lek. Het kabinet komt in crisis bijeen. Samsom wijst naar Zijlstra die zou hebben gelekt. Zijlstra ontkent en wijst naar Pechtold van D66 die van geen kwaad bewust is en zijn grootst mogelijke ogen opzet. Ik? Nee, waarom zou ik? Er dreigt een impasse. Tot overmaat van ramp gaat het mis met de KLM. De Fransen plegen een coup. Het kabinet valt in de zomer. Net na het voorzitterschap van Nederland van de EU.

Dit voorzitterschap wordt een groot succes. Of toch niet? Rutte zit met de vluchtelingen in zijn maag en ook het probleem Griekenland steekt weer de kop op. Tegelijkertijd zit hij met grote politieke problemen in eigen huis en wordt de volksraadpleging tegen het verdrag met Oekraïne een groot succes. De opkomst is veel hoger dan gedacht en het nee haalde de meeste stemmen. Rutte oogt verslagen, maar dat is hij niet. Hij complimenteert de organisatoren van het referendum met het behaalde resultaat en besluit de uitslag naast zich neer te leggen als onhaalbaar en ongewenst. PvdA en VVD laten het debat over aan de oppositie en houden hun mond. Er worden grote demonstraties aangekondigd, maar de opkomst valt tegen.

De coalitiefracties VVD en PvdA hebben een ander probleem. De economische groei valt tegen. Het begrotingstekort loopt op. Er moet weer bezuinigd worden. De kosten van de vluchtelingen drukken steeds zwaarder op de rijksbegroting. De VVD wil dat vluchtelingen alleen nog wat leefgeld krijgen. Eigenlijk willen de liberalen helemaal af van de bijstandswet en iedere werkloze op leefgeld zetten. De PvdA is mordicus tegen, maar weet niet hoe het anders moet. De SP weet het wel en daagt de PvdA uit de miljonairstax in te voeren. Maar de sociaaldemocraten geven niet thuis.

De spanningen tussen PvdA en VVD lopen hoog op en de bom barst. Er komen weer Tweede Kamer verkiezingen. Samsom toont zich zwaar teleurgesteld. Het wordt zijn vierde verkiezing op een rij die hij verliest. Acht zetels betekent een vroegtijdig einde van zijn politieke carrière. Met opvolger Sharon Dijksma kiest de PvdA voor een stevige bestuurder, maar dit lost het probleem niet op waarmee de PvdA worstelt: een verwaarloosd sociaal besef. Daarbij komt dat de middeninkomens de PvdA massaal de rug hebben toegekeerd. Zij stemmen vooral D66.

PVV en SP komen als winnaars tevoorschijn en proberen een coalitie te vormen. Dit lukt niet en Nederland krijgt zijn langste onderhandelingsperiode in de geschiedenis. Het wordt uiteindelijk een centrum-links kabinet van maar liefst vijf partijen zonder PVV, maar met SP. Het CDA regeert weer mee. Ook D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn van de partij. Samen hebben ze een kleine meerderheid in de Tweede Kamer.

D66 zet zijn kroonjuwelen weer in de etalage, GroenLinks drukt de vergroening van de belastingen door, SP voert de miljonairstax in, CDA verstevigt het politiekorps en de ChristenUnie maakt geld vrij voor betere zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten. Verder komt er een Rijksfonds voor vluchtelingen en komen aan de grens weer slagbomen. Voor de dalende pensioenuitkeringen komt enige compensatie van het Rijk.

Eindelijk wint weer een Nederlander de Ronde van Frankrijk. Tom Dumoulin is na een paar bergetappes niet meer in te halen.  In Parijs wacht hem een grootse huldiging. België wint de EK tegen Duitsland en Dafne Schippers wint in Rio de 200 meter met gemak en de 100 meter met enige moeite, maar nog steeds een geweldige prestatie. Het Nederlands Elftal komt uit de crisis en speelt weer mooie partijen in de aanloop naar het WK.

Schagen krijgt een rumoerig jaar. De burgemeester ijvert zich voor de opvang van vluchtelingen. In Schagen komt een AZC voor 1500 vluchtelingen, maar de locatie levert veel weerstand op uit de bevolking. Van Kampen moet bakzeil halen. Veel inwoners zijn bang dat ze nog langer moeten wachten op een huis en vrezen ook dat onder de vluchtelingen terroristen zitten. Deze burgers vinden de VVD aan hun zijde die het vuurtje flink opstookt. De uitbreiding van het Makado Centrum gaat door alsmede de nieuwe invulling van het oude postkantoor. Tegelijkertijd gaat de ene na de andere winkel dicht. Het internettijdperk gaat ook aan Schagen niet voorbij. Door de vergrijzing wordt er minder gekocht. Ouderen hebben al alles. De Markt wordt autoluw gemaakt. Het oude gemeentehuis in Schagerbrug brandt tot de grond toe af. Er wordt gesproken over brandstichting. De politie vindt geen bewijzen.

JESS die in het college zit, kiest radicaal voor de kleine kernen, krachtige  dorpsraden en modernisering van de dorpshuizen. De SP wil een lokaal zorgbeleid dat past bij de behoeften in de gemeente. De huishoudhulp komt terug. De wijkteams verdwijnen. Hiervoor komen in de plaats zorgbalies in winkels. De Seniorenpartij wil een medicijnenloket voor de nachturen en weekeinden. Cruciaal voor met name ouderen. En Wens4U opent een mantelzorgwinkel in Schagen. Er wordt weer openlijk gepraat over herindeling, maar burgers eisen een referendum.

De verbouwing van het gemeentehuis aan de Laan duurt langer dan gedacht. Flexwerken valt bitter tegen. De ambtenaren lopen verweesd door het gebouw op zoek naar een beetje aandacht en leiding. ECN verhuist zijn zonne-energieafdeling naar Amsterdam. Markt 18 krijgt zijn begroting niet rond en het Slot Schagen komt opnieuw in de problemen. Wethouder Beemsterboer holt van de ene bouwlocatie na de ander, wethouder Blonk sluit weer een zwembad en Sigge van der Veek opent de 25ste ondergrondse afvalcontainer. Schagen FM houdt in 2016 zijn eerste dagelijkse journaal.

Zo komt het jaar toch nog goed.

Eugeen Hoekstra

 

 

 

  

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):