“Haringhuizen wordt een woonwijk van Schagen”

HARINGHUIZEN – Als Schagen Oost gebouwd wordt zoals het gepresenteerd is, vrezen Haringhuizers Adriaan en Rik voor “ernstige aantasting van het karakter als plattelandsdorp”. In een open brief stellen zij alternatieven voor.

“Vooropgesteld, wij hebben alle begrip voor de behoefte aan woningen”, aldus het echtpaar. “Onze vraag is vooral hoe de stadse uitbreiding in Schagen Oost kan aansluiten bij het dorpse karakter van Haringhuizen.” Hiervoor hebben Adriaan en Rik een aantal ideeën waarvoor ze woensdagavond bij de vergadering van de dorpsraad in Haringhuizen mandaat hopen te krijgen.

“Tussen de geplande woningbouw in Schagen Oost en Haringhuizen kan bijvoorbeeld een natuurlijke buffer worden gecreëerd. Binnen de ontstane strook zou ruimte kunnen ontstaan voor een Schager Bos. Een bos waaraan, zo hebben wij begrepen, al langer behoefte bestaat”, opperen Adriaan en Rik in hun open brief. Ook spreken de mannen over een ‘Gedenkbos’ nabij het crematorium waar ruimte is voor het plaatsen van een herinneringsboom ter gelegenheid van een crematie. Een nieuwe toegangsweg van- en naar het crematorium is ook wenselijk.

Tenslotte benoemen zij het uitzicht, dat wel in de gepresenteerde visie van de gemeente wordt benoemd. “Maar dat lijkt meer eenrichtingverkeer. Er wordt gesproken voor het zicht vanuit Schagen op de beide nabije dorpen, Barsingerhorn en Haringhuizen. Maar dat zicht vanuit die dorpen is voor ons minstens zo belangrijk. Het was in 1995 voor ons beiden een belangrijk argument om ons hier te vestigen”, schrijven Adriaan en Rik.

In de vergadering van de Haringhuizer dorpsraad aanstaande woensdagavond, hopen Adriaan en Rik meer mensen te enthousiasmeren om de gemeente te stimuleren hun omgevingsvisie nog eens onder de loep te nemen.

Avatar foto
Jordy is als verslaggever/redacteur actief op de redactie van Noordkop Centraal. Jordy bereiken? jordy.kuys@noordkopcentraal.nlGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Loek Winter
    Loek Winter zegt:

    Hun huizen zullen drastisch in waarde gaan zakken.
    Helemaal als daar een opvang gaat komen.
    Ik hou mijn hart vast !

Reacties zijn gesloten.