Gemeenteraadsfracties hebben onkosten

De gemeenteraadsleden van een politieke partij worden ‘raadsfracties’ genoemd.

Elke fractie heeft onkosten. Bijvoorbeeld voor het boeken van een vergaderzaal en de koffie, papier, de notulist etc. Daar krijgen de fracties een vergoeding voor, de fractievergoeding.  Ieder jaar leggen de afzonderlijke fracties verantwoording af aan de hele gemeenteraad, over het door hun partij bestede bedrag aan fractievergoedingen. Die jaarlijkse verantwoording doet de gemeenteraad van Schagen in de vergadering van 20 september.

Je moet een speciale belangstelling hebben als je in de politiek actief bent. De mensen die dit doen, zijn gepassioneerd. Zij denken en beslissen graag mee over zaken die hun omgeving aangaan. De gemeenteraad neemt dan ook beslissingen die vooral voor het ‘algemeen belang’ zijn. Het debat kan fel zijn en de meningen kunnen verschillen. Toch komt het altijd tot een besluit. Want wat raadsleden hetzelfde hebben, is dat ze hun best doen voor hun gemeenschap.

De fracties krijgen aan het begin van een nieuw jaar het maximaal te besteden bedrag als voorschot uitbetaald. Aan het einde van ieder jaar leggen de afzonderlijke fracties verantwoording af aan de hele gemeenteraad, over het door hun partij bestede bedrag aan fractievergoedingen. De spelregels daarvoor heeft de gemeenteraad zelf opgesteld. Dat verantwoording afleggen doen ze met een soort jaarrekening, een activiteitenverslag. De raadsfracties van gemeente Schagen zijn er op gericht om hun budget nooit te overschrijden. Sterker nog, ze willen graag budget overhouden en daarbij steken ze elkaar graag de loef af. Hoe meer een fractie terugstort, des te zuiniger is een fractie geweest. Dit jaar heeft de fractie van de VVD het minst uitgegeven, was dus het zuinigst en zal hierdoor het grootste deel van het voorschot terugstorten.

De raad spreekt op 20 september in hun vergadering onder andere ook hierover.


Publicatiedatum: 8 september 2022
Categorie: Gemeentenieuws
Aantal views: 219
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):