Gemeenteraad steunt financiële dekking 

Dinsdag 21 maart is in de raadsvergadering een besluit over de financiering van vier projecten voorgelegd. Dit voorstel is goedgekeurd. Het gaat om de Schagerweg, de rotonde Speketersweg, de Jonkerstraat – Hoebelaan en de Kanaalstraat. Voor deze projecten was onvoldoende financiering. Dit financiële tekort is het gevolg van hogere kosten. Deze zijn ontstaan door prijsstijgingen van materiaal, personeel en extra maatregelen voor verkeersveiligheid en riolering. Met dit positieve raadsbesluit op de financiële dekking kan de gemeente beginnen met de aanbesteding en uitvoering van de vier projecten.

Schagerweg

In 2017 is besloten om de Schagerweg te herinrichten. Het doel van de herinrichting is om de verkeerssituatie te verbeteren en veiligheidsbeleving te laten toenemen. Door aanpassingen aan de weg zal de snelheid in Schagerbrug verminderen. Fiets, voetgangers en schoolgaande kinderen zullen een veiligere beleving hebben in vergelijking met de huidige situatie. Verder is het doel om de regenwaterafvoer op de Schagerweg te verbeteren om zo wateroverlast te voorkomen.

Speketersweg

De afgelopen jaren gebeurde er op het kruispunt Speketersweg – Woudmeerweg meerdere ongevallen. Om deze reden is besloten de kruising veiliger te maken. Het project heeft als doel om de kruising van de Speketersweg en de Woudmeerweg om te bouwen tot een rotonde. Door het aanleggen van een rotonde op deze kruising zal de verkeersveiligheid verbeteren. Het vermindert de snelheid bij het verkeer en verbetert de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers. Deze aanpassing wordt voor 90% gesubsidieerd door zowel de Rijksoverheid als de provincie.

 Jonkerstraat – Hoebelaan

Halverwege 2019 is er budget beschikbaar gesteld om de bestrating van de Jonkerstraat en Hoebelaan te verbeteren. Dit was nodig vanwege de kwaliteit van de wegen en de extra verkeersbelasting door bouwactiviteiten. Vernieuwde bestrating en plateaus moeten ervoor zorgen dat de algehele verkeerssituatie verbetert. Naast het veiliger maken van de straten is het plan om de riolering te vervangen en te verbeteren. Dat laatste moet ervoor zorgen dat er minder overlast is bij hevige regen.

Kanaalstraat

In het midden van 2019 is er budget vrijgemaakt voor de renovatie van de riolering en de herinrichting van het gebied in de woonwijk Kanaalstraat en omgeving. Het project omvat onderhoud en vervanging van de riolering, bestrating en groenvoorziening. Het gaat hierbij om de straten Marktstraat, Kanaalstraat, Parallelweg, Handelsweg en een klein gedeelte van Rensgars (voor rioleringsaanpassingen). Er is subsidie ontvangen van de overheid voor klimaatadaptieve herinrichting.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):