Gemeentefonds maakt Hollands Kroon blij

HOLLANDS KROON – De septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken komt gunstig uit voor de gemeente Hollands Kroon.

Doordat de rijksoverheid veel meer geld uitgeeft dan voorzien, gaan de uitkeringen uit het gemeentefonds navenant omhoog.

Dit jaar mag Hollands Kroon al rekenen op een extra uitkering van 1,7 miljoen euro. Volgend jaar 5,6 miljoen en in 2023 3,9 miljoen euro.

Ook komt er meer geld om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Hollands Kroon gaat ervan uit dat dit extra geld structureel wordt, maar dit is nog niet zeker. Daarom heeft ze 75% van de geraamde meevallers opgenomen in de meerjarenbegroting.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):