Eigen bijdrage Wmo wordt € 20,60 in 2024

SCHAGEN  – De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen, is op dit moment maximaal € 19,- per maand. In 2024 wijzigt dit vaste bedrag naar maximaal € 20,60 per maand. Dit bedrag staat los van het inkomen.

De verhoging komt door de inflatie en stijgende kosten voor de voorzieningen. Dit is besloten door minister Helder. Het CAK informeert burgers over de stijging van de eigen bijdrage.

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2026 is niet controversieel verklaard. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):