€ 75.000,- naar project ‘Warme Kamers’

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland stelt € 75.000,- beschikbaar om 100 Warme Kamers in Noord-Holland te ondersteunen. Warme Kamers is een initiatief van het Leger des Heils voor mensen die door de hoge gas- en energieprijzen thuis in de kou zitten.

Het Leger des Heils opende in Noord-Holland zeventien buurthuiskamers, waarna nog eens 83 kamers werden geopend door andere organisaties als kerken en bibliotheken. Zo ook in Schagen, ‘t Zand en Callantsoog.

Eind 2022 werd tijdens een vergadering van Provinciale Staten de motie ‘Ondersteuning Warme Kamers in Noord-Holland van CU, CDA, SP en NNH aangenomen. De motie riep Gedeputeerde Staten op met de initiatiefnemers van het project ‘Warme Kamers’ in gesprek te gaan om te zien of en hoe de provincie ondersteuning kon bieden aan het project.

Avatar foto
De bron van bovenstaand bericht is Regio Noordkop, de publieke lokale omroep voor de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Regio Noordkop is mediapartner van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):