Duurzaamheidslening ook voor 75+

Voor zowel woningeigenaren als huurders geldt dat zij gebruik kunnen maken van de Duurzaamheidslening Schagen. Deze Duurzaamheidslening maakt het mogelijk om tegen een zeer lage vaste rente geld te lenen voor het energiezuinig maken van de woning. Het college besloot, op verzoek van de gemeenteraad en met name de SP, om de leeftijdsgrens van 75 jaar los te laten. Dat betekent dat inwoners boven de 75 jaar de Duurzaamheidslening ook kunnen aanvragen.

Loslaten van de leeftijdsgrens

Gemeente Schagen vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen om zo veel mogelijk energie te besparen door hun woning goed te isoleren en zelf duurzame energie op te wekken. Daarom verstrekt de gemeente al sinds 2018 Duurzaamheidsleningen aan inwoners. “Door de leeftijdsgrens van 75 jaar niet langer als voorwaarde te laten gelden kunnen meer inwoners de Duurzaamheidslening aanvragen. Hierbij willen we het verduurzamen van woningen zo laagdrempelig mogelijk maken. Dit is belangrijk vanwege de stijgende energieprijzen en onze opgave om woningen beter te isoleren tot minimaal energielabel B. Door het loslaten van de leeftijdsgrens kan een grotere groep inwoners in de gemeente gebruik maken van de Duurzaamheidslening in Schagen. Hierdoor kunnen meer woningen worden verduurzaamd”, aldus wethouder Hans Heddes.

Woningen isoleren en verduurzamen

De Duurzaamheidslening is geschikt voor woningeigenaren die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst. Een financieel steuntje in de rug kan hen hierbij helpen. Naast woningeigenaren zijn ook huurders bereid om te investeren in de verduurzaming en het energiezuinig maken van hun huurwoning. Ook de huurder profiteert van de effecten. De Duurzaamheidslening kan ook worden gebruikt voor investeringen in zonnepanelen op het dak van derden of op maatschappelijk vastgoed (zoals buurthuizen, schoolgebouwen of sporthallen). Dit kunnen inwoners zijn die willen investeren in een dergelijke coöperatie of een ander gezamenlijk initiatief om energie op te wekken.

Hoogte van de Duurzaamheidslening

De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- tegen zeer lage rente voor 10 jaar en 15 jaar. Wethouder Hans Heddes: “De Duurzaamheidslening geeft inwoners een mooie kans om te investeren in de verduurzaming van hun woningen de toekomst. Met deze lening dragen we allemaal een steentje bij aan het verkleinen van de gevolgen van klimaatverandering.”

Aanvraag lening

Voor informatie over het aanvragen van een lening kunnen inwoners contact opnemen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die de lening voor de gemeente uitvoert. Dit kan via de website www.odnhn.nl of telefonisch via 088 – 10 21 786. De lening wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (www.SVn.nl). Zij nemen de beslissing of de lening wordt toegekend. Voor gedetailleerde informatie over de Duurzaamheidslening wordt verwezen naar de website van SVn, www.svn.nl of telefoon (088) 25 39 400.

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):