De nieuwe wethouders

De nieuwe wethouders van gemeente Schagen zijn gisteravond 14 juni beëdigd. Het zijn Puck de Nijs-Visser (CDA), Simco Kruijer (JessLokaal), Cor Quint (Seniorenpartij) en Hans Heddes (PvdA). Laatstgenoemde was in de afgelopen periode ook al  wethouder in gemeente Schagen.

De portefeuilleverdeling stellen zij vast in één van hun eerste collegevergaderingen. Naar verwachting is dat voor 27 juni 2022. Voorlopig is de portefeuilleverdeling als volgt:

Puck de Nijs: Jongeren, Sport en Werkgelegenheid (en 1e-loco burgemeester) – Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen re-integratie, WSW, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk, Energy & Health campus en Seed Valley) – Onderwijs en Jeugd (inclusief /Veilig Thuis, jeugdhulp, jongerenraad, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kinderopvang) – Sport, spelen en sportieve recreatie (inclusief kermis) – Kunst en Cultuur (inclusief, bibliotheek en musea) – Project Aan het Werk – Project 2?

Simco Kruijer: Wonen en Economie (en 2e-loco burgemeester) – Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, prestatieafspraken, woningbouwprogramma exclusief grondexploitaties) – Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingsvergunningen) – Economische Zaken (inclusief bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, markten en vestigingsklimaat) – Recreatie en Toerisme (inclusief Kustpact)

Cor Quint: Ouderen, Inclusieve Samenleving en Financiën (en 3e-loco burgemeester) – Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, welzijn en volksgezondheid en GGD) – Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie) – Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed (waaronder accommodaties), inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)

Hans Heddes: Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte (en 4e-loco burgemeester) – Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu) – Mobiliteit (inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid) – Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting, Serviceteam en HVC) – Dierenwelzijn.

Deze indeling kan dus nog veranderen.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: