Datacenters nog steeds welkom in Hollands Kroon

MIDDENMEER – Nieuwe datacenters zijn in Hollands Kroon nog altijd welkom want de provincie Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden.

Alleen op specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd. Dat staat in de concept-datacenterstrategie die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld.

“We willen dat de impact van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik minimaal is. Dat datacenters voorzien in eigen duurzame energieopwekking, dat de restwarmte in de omgeving wordt benut, de gebouwen circulair zijn ontwikkeld en landschappelijk goed zijn ingepast”, aldus gedeputeerde Economie Ilse Zaal.

Via vergunningverlening, toezicht en handhaving stuurt de provincie op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):