Column: Wanboel op het gemeentehuis

Het college komt zelf met een hard oordeel: de gemeente is onvoldoende in staat is om alle ambities en wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Oorzaak: het personeel neemt de benen. Wie moet zich dit aantrekken? Het gemeentebestuur. Het is nog al wat als gezegd wordt dat ook wettelijke taken er onder te lijden zal hebben door de malaise op het gemeentehuis. Deze taken gaan van paspoorten en rijbewijzen tot het verlenen van hulp en zorg en het afgeven van vergunningen. 

Opmerkelijk is de passage in de begroting dat er medewerkers zijn die niet kunnen meebewegen met de ontwikkeling die gemeente op dit moment doormaakt. Wat moeten wij ons voorstellen met zo’n constatering? Gaat het om ambtenaren van de oude stempel die de tijd niet verstaan? Of om ambtenaren die tussen wal en schip zijn gevallen? Vermoedelijk gaat het ambtenaren voor een functie elders. Want zij krijgen begeleiding om naar ander werk te zoeken. Hiervoor trekt de gemeente extra geld uit.

Mijn column over de organisatorische problemen bij de gemeente heeft tot veel reacties geleid. Zo klaagde een lezer, die blijkbaar de situatie binnen de gemeentelijke organisatie goed kent, over een angstcultuur die in 2006 is begonnen.

Toen ging gemeentesecretaris Leo de Groot met pensioen en werd opgevolgd door verschillende interim-managers die volgens de lezer niets op hebben met Schagen en met de heersende cultuur binnen de gemeente  en op de werkvloer. “Ouwehoeren en nog eens ouwehoeren, hun relaties met de werkvloer verwaarlozend. Van het managementteam is op één na iedereen vertrokken.”

Een andere lezer schrijft wat er is terecht gekomen van het geluksideaal dat de gemeente graag wil uitstralen nu blijkt dat er veel mis is in de eigen organisatie en een grote leegloop gaande is. In april stuurde het college topman Nico Swellengrebel naar huis.

Burgemeester Marjan van Kampen sprak in het NHD dat het lag aan visies die niet op elkaar aansloten en ook niet tot elkaar kwamen. Dus dan moeten er knopen worden doorgehakt. Want de dienstverlening naar de burgers moet beter en  het politiek instinct van het management moet eveneens beter uit de verf komen. Op zoek dus naar een nieuwe man of vrouw op deze positie.

Een andere lezer merkt op dat personeel  niet zo maar vlucht. “Het grote aantal toont dat er iets fundamenteels fout is en dat kan zitten in de relatie tussen het college en de organisatie. Worden zij voor de juiste zaken ingezet. Naast geld is arbeidsvreugde en waardering voor professionaliteit en dan het ontbreken daarvan een reden om te vertrekken.”

Oud-gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Harenkarspel Jur Perton spreekt over kwalitatieve problemen die worden opgelost met kwantitatieve maatregelen. Oftewel we stoppen een paar duur betaalde  mensen in de organisatie en hup het probleem wordt opgelost. Verder valt hem op, dat de voorstellen van het college niet echt goed zijn onderbouwd en uitblinken in algemeenheden en vaagheden. De raad ontbreekt het aan inzicht in de huidige situatie en de gewenste situatie en laat het lopen.

De gemeente Schagen propageert geluk na te streven voor de inwoners van Schagen en haar medewerkers. De ambtelijke organisatie van Schagen schiet tekort en het vertrek van 42 medewerkers binnen 10 maanden wijst erop dat er iets ernstigs aan de hand is. Mensen gaan niet weg als ze zich gelukkig en veilig voelen. Een stuurloos schip. Daar lijkt het op. Ik adviseer:  haal een goede bedrijfsfilosoof in de organisatie die de bezieling en de leer in de organisatie bij elkaar brengt.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 10 december 2021
Categorie: Column
Aantal views: 487
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. RaraAvis
    RaraAvis zegt:

    Visies die niet op elkaar aansloten? Dat kan niet anders worden uitgelegd dan dat het ging en nog gaat tussen die van het hoofd van de organisatie en die van het college? De visie van u voert uit wat wij vinden tegen die van u besluit op basis van een professioneel advies. Tegenwerpen beschouwen als tegenwerken! En dat houdt niemand lang vol of je moet tot de inner circle van de bestuurder behoren. Is het daarom dat Jur Perton constateert dat het er kwalitatief wat aan schort. Het valt niet mee om steeds zaken te moeten onderbouwen waar je niet achter staat. En ja, van die extern ingevlogen managers kan je altijd verwachten dat ze constateren dat er iets aan de hand is om dan vervolgens een hoop herrie te maken en te vertrekken. Want een ding is zeker, zij zien altijd het licht.

Reacties zijn gesloten.