Column: Villawijkje aan de Nes, mag dit wel?

Villa’s aan de Nes in het buitengebied, in een landelijke omgeving, mag dat wel? Volgens het college wel en een meerderheid van de gemeenteraad vindt het ook prima, maar niet iedereen in de raad is gelukkig met de zeven villa’s die komen aan de Nes en omwonenden zien door die villa’s de landelijke sfeer helemaal verdwijnen. Het college loopt met dit bouwplan voor de muziek uit: de  Ontwikkelvisie Schagen Oost is nog slechts een concept is.  

De villa’s komen op een plek waar nu een boerderij is gevestigd. De boer pakt zijn biezen en gaat met zijn bedrijf naar een locatie in Schagerbrug. Dat zal opknappen zeggen omwonenden, maar slaan alarm als zij  vernemen dat er villa’s voor in de plaats komen. Ze vinden dat het plan afbreuk doet aan de kenmerkende lintbebouwing aan de Nes.

Het gemeentebestuur ziet geen bezwaren. Integendeel, de bestaande afzichtelijke agrarische bedrijfsbebouwing wordt vervangen door fraaie woningen die worden ingepast in het landschap en de bebouwde oppervlak wordt ongeveer  1/3 kleiner. Maar het is anders aankijken tegen een boerenbedrijf dan tegen zeven villa’s.

Het college zegt te begrijpen dat de bewoners van de Nes nog moet wennen aan het feit, dat de buurtschap, nog meer dan nu al het geval is, het karakter van een woongebied gaat krijgen. Buurtschappen zijn blijkbaar niet meer in goede handen bij dit college. Ook de provincie heeft zo haar bedenkingen en ik verwacht dat de provincie het plan zal afwijzen. Maar je weet maar nooit.

De reden: het bouwplan wijkt door zijn schaal af van de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van de buurtschap. De provincie stelt dat er sprake is van storende bebouwing in relatie tot de aanwezige stolpboerderij die de provincie cultuurhistorisch noemt.

Wat is de aanleiding eigenlijk? Firma Houtenbos is de eigenaar van het in 2015 aangekochte stuk grond. Ergernis  was er over een illegaal (open) mestbassin, een omdijkte bak waarin mest wordt opgeslagen. Een mestsilo zou uitkomst bieden, maar ook dat stuitte op bezwaren van de buren. Toen besloot de eigenaar zijn boeltje te pakken en vertrok naar Schagerbrug met achterlating van een flink stuk grond.

De provincie wil alleen woningbouw toestaan binnen bebouwd gebied. Het moet een wonder heten als de provincie de bouw van de zeven villa’s op deze plek zal goedkeurt.

De politiek is erg verdeeld in de Schager raad. Jess Lokaal, GroenLinks, Duurzaam Schagen, Seniorenpartij, SP, D66 en twee leden van de PvdA) stemden tegen. Een villawijkje realiseren in een buurtschap op het platteland waar groen en rust de boventoon voeren, is natuurlijk bizar te noemen.

De provincie moet eerst maar zeggen wat ze vindt van de Ontwikkelvisie voor Schagen-Oost. Blijkbaar gebruikt het college het villawijkje als proefballonnetje om te zien of de provincie soepeler denkt over bouwen in het weidse groen.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 19 november 2021
Categorie: Column
Aantal views: 535
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
  1. Jan Bouwes
    Jan Bouwes zegt:

    Opmerkelijk! Een initiatief poging uit het verleden van dezelfde omwonenden: verplaats de boerderij en opstallen en in ruil daarvoor een 5/7/9 tal vrijstaande woningen. Er ligt nu een stedenbouwkundig onderbouwd plan dat rust, ruimte en openheid aan het lint uitstraalt en liggend in de nog vast te stellen ontwikkelvisie Schagen-Oost. Een meerderheidsbesluit dat getuigt van een ruimtelijke toekomstvisie.

Reacties zijn gesloten.