Column: Van Parkzicht naar Noordwest

Een ziekenhuis waar je altijd terecht kunt als dat nodig is. En dat op een redelijke afstand van je woonplaats. De naam is inmiddels bij de Noordkoppers ingeburgerd: Noordwest Ziekenhuis verzorgt de opnames en de behandeling van zieke mensen. Het gebouw aan de Huisduinerweg 3 is één van de vestigingen van de Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep. Ook in Den Burg, Schagen, Heerhugowaard en Alkmaar kunnen patiënten terecht. Op de plek aan de Huisduinerweg stond eens een statig pand waarvan in 1935 de eerste steen werd gelegd.

Met veel trots werd op 17 juni 1936 ‘Huize Parkzicht’ geopend. Veel notabelen uit de omtrek werden uitgenodigd en verschillende betrokkenen hielden een plechtige toespraak. Het daaropvolgend weekend werd het gebouw voor het ‘gewone’ publiek ter bezichtiging opengesteld. Belangstellenden moesten daarvoor wel een kwartje betalen. Het bejaardenhuis was een modern, van alle gemakken voorzien gebouw, dat centraal verwarmd werd. Bovendien waren alle kamers voorzien van warm en koud stromend water en hadden de bewoners een lift ter beschikking. Parkzicht had ook een ziekenafdeling en verpleegkundig personeel. De service behelsde tevens bediening door huisknechten en kamermeisjes. De voorziening had de uitstraling van een luxe hotel. Een zit/slaapkamer kostte dan ook ƒ 650,– per maand. Een zit- en slaapkamer ƒ 1000,– per maand. Die prijzen waren alleen op te brengen door zeer welgestelde Noordkoppers. In een tijd waarin een arbeider iedere maand zo’n ƒ 100,– verdiende en een eengezinswoning ƒ 21,– per maand kostte, was het wonen in Huize Parkzicht voor een gewone Jutter niet weggelegd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Parkzicht gebruikt als Gemeentelijk Noodziekenhuis. Na de bevrijding werden de ‘overgebleven’ bejaarden verkast naar een andere statige locatie in Bergen, Breelaan 6. Het hele gebouw kon nu dienst doen als ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat het gebouw niet aan de geldende normen kon voldoen. Het was tenslotte oorspronkelijk gebouwd en ingericht als bejaardenhuis. De bouw van een nieuw ziekenhuis zat er voorlopig nog niet in.

Het ontbreken van woonruimte voor de verpleegsters en ruimte voor het in quarantaine houden van TBC-lijders was een nijpend probleem. Veel mensen met een besmettelijke ziekte moesten naar Alkmaar, waar men wél de beschikking had over zulke accommodaties. In 1948 werd er dan ook flink geïnvesteerd in nieuwe ‘barakken’. Stond er in 1947 nog een bedrag van ƒ 226.000,– voor Parkzicht op de begroting van de gemeente, in 1948 was dat bedrag bijna verdubbeld tot ƒ 401.000,– . Er werden dan ook vijf nieuwe barakken gerealiseerd, waarvan er één als TBC-paviljoen werd ingericht. Een ander paviljoen werd bestemd voor opname van mensen met een besmettelijke ziekte, zoals difterie-patiënten.

Drie barakken werden bewoond door (leerling)verpleegsters. Zij kregen comfortabele kamers en hadden de beschikking over een kantine en een recreatiezaal. Het hoofdgebouw kreeg daardoor ruimte voor 30 bedden ‘extra’ en zelfs voor een kraamafdeling. Er waren totaal 100 mensen werkzaam bij het ziekenhuis, waarvan de helft verpleegsters. Parkzicht had nu plaats voor 145 patiënten. Het ideaal van het toenmalige gemeentebestuur was een ziekenhuis met 300 bedden. Toch meldde de krant dat Den Helder en omstreken tevreden mochten zijn met het ziekenhuis aan de Huisduinerweg.

Ziekenhuis Parkzicht fuseerde in de loop van de tijd met het Lidwina Ziekenhuis en kreeg de naam ‘Gemini’ Ziekenhuis. Inmiddels is het Gemini samengegaan met het Medisch Centrum Alkmaar en omgedoopt tot ‘Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep’. Het is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft het predicaat ‘ANBI’ gekregen. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n instelling hoeft geen belasting te betalen. We hoeven ons in de Kop geen zorgen te maken over een faillissement zoals dat zich in Amsterdam en Lelystad heeft voorgedaan. Die ziekenhuizen werkten niet alleen voor patiënten maar ook voor de aandeelhouders. De Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep heeft geen aandeelhouders, hoeft geen winst te maken, maar heeft natuurlijk wel baat bij een sluitende begroting…


Publicatiedatum: 17 mei 2023
Tags:

Categorie: Column
Aantal views: 225
Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Andere Peter
    Andere Peter zegt:

    De polikliniek Bijzondere Tandheelkunde van het NWZ zou eind 2021 al gesloten worden, maar bestaat vandaag de dag nog altijd. En de heer Vermaire (niet de heer Vermiste) werkt er ook nog. Aandeelhouders heeft de NWZ niet, zoals duidelijk in de column is vermeld. Wellicht heeft de RvB een andere oplossing gevonden om de begroting sluitend te krijgen en kan deze poli gewoon blijven bestaan.

  2. Peter
    Peter zegt:

    Het ziekenhuis in Alkmaar hoeft geen winst te maken,maar er worden jaarlijks verschillende afdelingen gedwongen te minderen met personeel net zolang totdat het zover is dat een afdeling niet meer rendabel genoeg is om te blijven bestaan met sluiting tot gevolg. Zo ook de afdeling tandheelkunde. De angst tandarts kan binnenkort sluiten en dat door diezelfde aandeelhouders. Wand die willen wel winst maken. Je bent niet voor niets aandeelhouder. Deze tandheelkundige behandelingen gaan sluiten en de mensen met jaren lange ervaring moeten maar zelf ergens een gebouw verzorgen. Uw collum klinkt als een euforisch gebeuren maar er zitten toch nog een hoop haken en ogen aan. De heer Vermiste,hoofd van het tandheelkundige team staat binnenkort op straat en moet het samen met zijn geweldige team maar uitzoeken. Er zijn meer afdelingen waar zo te werk wordt gegaan. Bezuinigingen omdat deze afdelingen niet rendabel genoeg zijn.

Reacties zijn gesloten.