Column: Schagen schoffeert wijkbewoners

Schagen worstelt weer eens met de participatie: dat het volk ook iets in de melk te brokkelen heeft. Nu is het onderwerp de bouw van flats in het hart van de wijk Waldervaart. Inwoners van deze wijk zijn heel boos op wethouder Simon Kruijer omdat hij niet met hen heeft overlegd. Volgens Frans Diederik (‘ik voel mij verraden’) en Ronald Helvrich (‘ nooit met ons contact geweest’) heeft de wethouder de inwoners van de wijk geschoffeerd door plotsklaps met een gewijzigd plan te komen. Hebben beide heren gelijk? Heeft de gemeente de bewoners dan niet meegenomen bij de veranderingen in het woningbouwplan? Is er geen participatie gepleegd door de gemeente? Het antwoord is ja, in het begin van het traject wel maar daarna is het muisstil geworden. Lees door!

Hoorne Vastgoed is de eigenaar van het wijkwinkelcentrum. In 2017 zijn er duidelijke (ver)bouwplannen gemaakt. Met Hoorne Vastgoed heeft de gemeente afspraken gemaakt over het ontwikkelen van het integraal stedenbouwkundig plan. Op 31 oktober 2017 tekenden wethouder Jelle Beemsterboer en Hoorne Vastgoed een intentieovereenkomst als een eerste stap richting  centrumontwikkeling in de Waldervaart. De officiële aftrap gebeurde op 10 november 2017. Er werd een klankbordgroep ingesteld  met vertegenwoordigers uit de wijk die kunnen meepraten over de planontwikkeling.

De eerste informatiebijeenkomst voor de wijkbewoners vond plaats op 24 september 2018. Op de druk bezochte avond werden de plannen uitgebreid toegelicht: het opknappen van het park en de bouw van flats op de plek waar de scholen nu zijn.  De volgende bijeenkomst was op 12 maart 2019. Toen werd aangegeven van de kant van de gemeente dat door geldgebrek sommige onderdelen soberder worden uitgevoerd. Voor de zomer zou een nieuwe openbare bijeenkomst worden belegd, maar deze is niet doorgegaan. Reden was dat er nog geen akkoord is bereikt met de belanghebbende partijen.

In juli 2019 werd meegedeeld dat een definitief akkoord wordt verwacht in september 2019. Echter kwam in november 2019 de mededeling dat het Kindcentrum (onderdeel van het ontwikkelingsplan) een jaar vertraging zal oplopen. Nadien bleef het lang stil. Meer bewonersbijeenkomsten zijn er niet meer gekomen.  Gesprekken met de bewoners boven het winkelcentrum vonden achter  schermen plaats.

In juli 2020 kwam de VOMAR naar buiten met het plan om de supermarkt te verbouwen. Toen werd duidelijk dat de inwoners van de Waldervaart zijn voorgelogen: een eigen overdekt winkelcentrum (drogist, kapper, snackbar en gelukswinkel Klavertje 4 haakten af ) zal er niet komen. De VOMAR kraait victorie. Alleen de bloemist hield stand.

In november 2021 ligt er een nieuw stedenbouwkundig plan. Er komen 128 appartementen in twee flatgebouwen, in het ene 53 en in het tweede 75. Van het totaal zijn 45 sociale huurhuizen. Discussie er nu alleen over de vraag hoe die wooncomplexen neergezet moeten worden. Of als halfopen blokken of als objecten in een groen parkachtige omgeving. Dat levert vragen op wie het gras gaat maaien en waar de bewoners hun wagen kunnen parkeren. Van participatie is allang geen sprake. Frans Diederik reageert via Noordkop Centraal op het nieuws: “We zijn als buurtbewoners al een tijd bezig met dit plan, maar de laatste versie hebben wij nog niet gezien. We zouden van alles op de hoogte worden gehouden, maar blijkbaar is niet vastgelegd wanneer… Ik houd liever de jaren ’70 scholen tegenover me dan grote blokken steen met een heleboel extra auto’s.”

We schrijven december 2022. Het bestemmingsplan is gewijzigd. De flatgebouwen worden anders gebouwd. Er liggen zienswijzen op tafel. Belangrijkste bezwaar is de hoogte van de flats. De gemeente zegt dat drie bouwlagen geen bijzonderheid is in de Waldervaart. Maar het blijft niet bij drie bouwlagen. Dat klopt zegt de gemeente, maar dan ook is er geen sprake van een onevenredige aantasting van het bebouwingsbeeld. Ook komen er ‘hoogteaccenten’ op de flats. Deze dienen als markering en oriëntatiepunt van een bijzondere plek in de wijk. Zo lust ik er nog een paar. Het grootste bezwaar is natuurlijk dat deze wijzigingen niet zijn doorgesproken met de wijkbewoners. Een onvergeeflijke fout die in de sport een rode kaart zou opleveren.

Maar er is toch wel afstemming geweest met de klankbordgroep? Die heeft de gemeente toch zelf ingesteld. Maar nee, de klankbordgroep is  helemaal niet gehoord over de bouwhoogtes, zegt vertegenwoordiger Marsman in de krant. Ook niet wanneer het voorstel in de raad zou komen. Mogelijk op 17 of 18 januari zal de politiek zich over dit onderwerp buigen. Het is ondenkbaar dat dan ‘het verhaal’ er anders uit zal zien.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 24 december 2022
Categorie: Column
Aantal views: 510
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
2 antwoorden
 1. Peter
  Peter zegt:

  Dit is een typerend voorbeeld van bestuurders, die maling hebben aan wat er onder de bevolking en in de wijken leeft. De gemeente Schagen heeft altijd de mond vol over burgerparticipatie, maar weigert vervolgens naar diezelfde burgers te luisteren. Denk maar aan de vele klachten over de armoedige staat van onderhoud van wegen, trottoirs, fietspaden, openbaar groen, enz. En ook nu weer dreigt er te worden besloten over de hoofden van de inwoners heen. En dan vinden politici het vreemd, dat het vertrouwen in de politiek zo langzamerhand tot het nulpunt is gedaald.

  Beantwoorden
 2. Kees
  Kees zegt:

  Over het algemeen wordt er geregeerd over de hoofden van de burgers heen. Als we eenmaal onze volksvertegenwoordigers hebben gekozen zijn we niet meer nodig. We mogen niet eens meepraten over onze eigen leefomgeving. We zijn geen ‘stakeholders’ in de visie van het college…

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: