Column: Schagen blaast adviesraad op

‘We zitten niet meer te wachten op jullie adviezen,’ was getekend wethouder Puck de Nijs. De adviesraad voor kunst en cultuur (KCARS) moet ervan opgekeken hebben dat het in een pennenstreek irrelevant werd verklaard. Menig lezer zal zeggen dat het opdoeken van een adviesraad toch niet echt een ramp is. In dit geval wel. De politiek, in bijzonder de wethouder, mag en moet zich niet inlaten met kunst en cultuur.

Het gaat niet goed tussen de gemeente Schagen en de adviesraad voor kunst en cultuur. KCARS is zelf door de gemeente ingesteld om het college te adviseren over kunst en cultuur en over subsidies voor de kunst en cultuur in de gemeente. Maar nu is het hommeles tussen beide partijen. De gemeente zegt een andere weg te willen inslaan, wat betekent dat ze geen behoefte heeft aan nieuw beleid en dus ook niet aan adviezen. Deze vermelding is geen verrassing omdat in het coalitieprogramma niets verheffends staat over kunst en cultuur.

Het college noemt dit standpunt een trendbreuk met het ambitieuze beleid dat tot nu toe wordt gevoerd. Een opmerkelijke ontboezeming want kunst en cultuur is anders dan bijvoorbeeld de sport altijd een stiefkindje gebleven. Er staat dan wel een cultuurhuis in hartje Schagen en o wee als je daar iets minachtends over zegt, maar steen is maar steen, het gaat om de inhoud, de kunst en cultuur die mensen tot verrukking brengen, vooral ook als het vernieuwende inzichten biedt die de samenleving kunnen verrijken. Maar blijkbaar is deze visie niet besteed aan het huidige gemeentebestuur dat daarom de KCARS drooglegt. Het college zegt geen ambities te hebben op dit vlak en dat moet de KCARS ook maar niet hebben.

Gesprekken tussen gemeente en de KCARS over de toekomst van het kunst- en cultuurbeleid in Schagen hebben grote verschillen van inzicht bloot gelegd. In een memo aan de gemeenteraad wordt dit nog eens fijntjes uitgelegd: er komt geen nieuw beleid op het gebied van kunst en cultuur, we gaan de KCARS geen adviezen meer vragen en we gaan geen nieuw geld storten in het Cultuurfonds. De rol van de KCARS lijkt zo te zijn uitgespeeld.

Het voormalige college (2018-2022) sprak nog lyrisch over de KCARS en benadrukte het belang van zo’n platform om het besef over te  brengen op de bevolking hoe belangrijk kunst en cultuur is voor de leefbaarheid binnen de gemeente.

KCARS geeft regelmatig een nieuwsbrief uit onder de titel ‘Amuse’, bezit een mooie website waarop een scala aan evenementen is te lezen die staan te gebeuren. KCARS is geen eenling. Tientallen organisaties die in de hele gemeente Schagen actief zijn, zijn lid van KCARS. Dit gaat van Scagon De Luxe, Theater & Filmhuis tot de Stichting Kunstroute Zijpe.

De KCARS adviseert ook over de bestedingen uit het Cultuurfonds (opgericht in 2017 met € 200.000, – in kas). De gemeente Schagen beschouwt dit advies als bindend en keert aan de hand daarvan uit. Maar hieraan kan ook een einde komen. Kortom, door de breuk die de gemeente zelf forceert, zou dit allemaal verdwijnen. Een reactie van KCARS kan niet uitblijven.

De KCARS zegt het hartgrondig oneens te zijn met het college dat er sprake is van een ‘beleidsluwe periode’ en dat daardoor beleidsadvisering door de KCARS geen toegevoegde waarde meer heeft. De gemeente wil procedures harmoniseren, maar dat hoeft volgens KCARS niet te betekenen dat er geen beleid nodig is.

De gemeente wil de focus leggen op jongeren en ouderen, maar ze werkt dit niet uit en zo blijft het bij het debiteren van vaagheden. Daarbij geldt dat de politiek zich verre moet houden van kunst-  en cultuurzaken. Geen Chinese toestanden hier!

De gemeente ziet nog wel een rol voor KCARS als adviseur voor het Cultuurfonds, maar het is de vraag of KCARS dit nog wil nu de standpunten zo uiteen liggen en haar rol door dezelfde gemeente is geminimaliseerd. De vraag is of de gemeenteraad de breuk voor zoete koek zal slikken. Ik ben bang van wel. Is de sportadviesraad het volgende slachtoffer dat wordt afgeserveerd van gemeentewege? Nee, natuurlijk niet. Sport in Schagen staat op een veel en veel hoger voetstuk en gaan miljoenen euro’s ernaar toe. Kunst en Cultuur mogen de kruimels opvegen.

Eugeen Hoekstra

 

 


Publicatiedatum: 30 maart 2023
Categorie: Column
Aantal views: 296
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: