Column: Op sollicitatie voor de Veldwachter

De Veldwachter omvat een aantal appartementengebouwen dat in Schagen gebouwd gaat worden. De meeste koopappartementen zijn erg duur. Om in aanmerking te komen voor zo’n koopwoning hoef je eigenlijk alleen maar een flinke zak geld mee te nemen of een hoge hypotheek af te sluiten.

Toch zullen er ook huurappartementen worden gebouwd die door Wooncompagnie verhuurd gaan worden. Stel dat je graag zo’n appartement wilt huren omdat je in een lage inkomensklasse zit en je niet voldoende spaargeld hebt om er een te kopen, is het niet genoeg om jarenlang ingeschreven te staan bij de Wooncompagnie. Nee, je moet er naar solliciteren en je motivatie kenbaar maken. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je met een goed verhaal zelfs voorrang krijgen op een woningzoeker die veel langer ingeschreven staat dan jij.

Wil je graag in één van de 28 huurappartementen van Wooncompagnie wonen begin dan maar snel je CV op te maken. Ben je je hele leven al iemand die bij allerlei verenigingen en -goede doelen betrokken was en -is, voldoe je waarschijnlijk eerder aan de eisen die Wooncompagnie gaat stellen. Mensen die alleen maar willen wonen en zich weinig willen bemoeien met anderen staan buitenspel. Ben je een introvert iemand? Vergeet het dan maar.

Stefan van Schaik, de directeur van Wooncompagnie, stelt dat een woning meer is dan alleen maar een stapel stenen. Dat ben ik helemaal met hem eens. Het wonen in een buurt kan door een goed ‘nabuurschap’ worden geoptimaliseerd. Van Schaik: ‘Een thuis is een plek waar je tot rust kan komen. Maar om er een thuis van te maken moet je je ook prettig voelen in de buurt.: je daar veilig, welkom en gezien voelen.’

Het appartementengebouw aan de Veldwachter zou idealiter mensen moeten huisvesten die naar elkaar omkijken en samen zorgen voor de leefbaarheid. Daarom laat Van Schaik eerst ‘motivatiegesprekken’ voeren alvorens een woning toe te wijzen. Maar hoe stelt hij zich dat voor? Welke eisen gaat hij stellen aan woningzoekers? Wie vallen er uit de boot bij een dergelijke benadering en wie krijgen er een streepje voor? De brutale fantasten?

Dat Van Schaik graag wil dat er een hechte woongemeenschap ontstaat is goed te begrijpen als je het interview bekijkt dat Ed van Oerle onlangs afnam. Daarin laat Van Schaik zich kennen als een sociaalvoelend en idealistisch bestuurder. Hij betoogt dat er een tekort is aan woningen voor senioren en kleine huishoudens. Daar moet Wooncompagnie op inspelen. Niet alleen moet het woningareaal aangepast worden aan de veranderende demografie (er gaan inmiddels meer mensen dood dan er worden geboren en het aantal arbeidsmigranten stijgt), ook moeten woningen betaalbaar blijven voor ‘gewone’ mensen.

Van Schaik stelt dat een huurwoning geen voorziening maar een thuis moet zijn. Hij ziet dat ‘kansarmen’ helaas naar de rand van de steden worden gedrukt. Veel woningbouw is volgens hem van minimale kwaliteit en maximaal geprijsd.

In Den Helder bestaat al heel lang een woonvoorziening zoals Van Schaik beoogt: De Rietschooten, waar ouderen tussen 50 en 90 jaar wonen. Als je er graag wilt wonen moet je je aanmelden bij de bewonersvereniging. Zodra er een plek vrijkomt maakt het bestuur van De Rietschooten een keuze uit de lijst van aspiranten. Dan komt zo’n uitverkorene voor een ballotagecommissie die beoordeelt of hij voldoet aan de eisen. Zo mag iemand niet jonger zijn dan vijftig en niet ouder dan 75. Een gehandicapt persoon zal niet zo gauw worden ‘aangenomen’ want die kan geen hand- en spandiensten leveren of de tuin onderhouden.

Een ballotagecommissie discrimineert per definitie en gebruikt daarbij subjectieve normen. Vindt de sollicitatiecommissie van Wooncompagnie je aardig of niet? Het zal een rol gaan spelen bij de toewijzing…

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):