Column: Omgekeerde vlaggen kunnen de kast in

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het aantal agrariërs behoorlijk afgenomen. Die trend zet zich nog steeds voort. Telde vroeger een boer met 20-40 koeien al als een grote melkveehouder, tegenwoordig hebben veel boeren honderden koeien. De bedrijven worden steeds groter en intensiever. De traditionele boer bestaat niet meer. Toch komen agrariërs  steeds meer in de verdrukking en is er nu zelfs een partij ontstaan die voor hun belangen opkomt.
Op basis van de verkiezingen van de Provinciale Staten krijgt de Boeren Burger Beweging 17 zetels in de Eerste Kamer en wordt daar zelfs de grootste partij. De gevestigde politieke elite zal dus ernstig rekening moeten houden met de standpunten van de nieuwkomers. De boeren dus. Wat zal dat de komende tijd gaan betekenen en kan het kabinet Rutte op dezelfde voet doorgaan?
De Boeren Burger Beweging (BBB) is een partij die de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen in het publieke debat. Het is een politieke partij die de belangen van de boeren en het platteland wil behartigen. Eigenlijk kun je zeggen dat de BBB is ontstaan als reactie op de toenemende ongelijkheid tussen stads- en plattelandsbewoners. Boeren en andere plattelandsbewoners worden vaak vergeten door de politieke elite, waardoor hun belangen niet goed worden behartigd. Je ziet dat onder andere aan het grote woningtekort en de afname van voorzieningen op het platteland en in de plattelandsdorpen. Maar ook door het steeds slechtere openbare vervoer op het platteland terwijl in de stad genoeg bussen rijden.
Kortom, de Boeren Burger Beweging is een partij die de stem van de boeren en de plattelandsbewoners laat horen. De BBB vecht tegen ongelijkheid en onrecht jegens boeren en plattelandsbewoners. Ook boeren en plattelandsbewoners moeten een eerlijke kans krijgen in het politieke proces. Maar kan de BBB op provinciaal niveau wel samenwerken met andere partijen? Het lijkt erop dat dat wel het geval is, maar dan moeten andere partijen wel bereid zijn om de boeren en de plattelandsbewoners serieus te nemen. Als de andere partijen gehoor geven aan de wensen van de BBB, dan is samenwerking mogelijk. Is zij een linkse of rechtse partij?
Het is een politieke partij die zich niet laat leiden door een ideologie. In plaats daarvan richt zij zich in haar hele programma op de gezondheid van boeren én burgers. Gezondheid staat centraal in haar verkiezingsprogramma. Niet alleen wil de BBB gezonde mensen, maar ook een gezonde economie, een gezonde gezondheidszorg en gezond onderwijs. De BBB wil het liefst een landelijk Zorgfonds. Iedereen dezelfde zorgverzekering. Dat wordt ook al jarenlang door de SP bepleit. Verder wil de BBB kleinere zorgvoorzieningen en een hoger salaris voor mensen in de Zorg. Daarnaast wil de BBB gratis OV voor 65-plussers, studenten en mensen met een minimuminkomen. Het doet allemaal och een beetje links aan.
De BBB is voorstander van kringlooplandbouw maar niet tegen het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Wat dat betreft spreekt zij zichzelf tegen als wordt beweerd dat zij een gezonde bodem en een rijk bodemleven wil. Een gezonde bodem is alleen te bereiken als er geen gif meer wordt gebruikt en er bemest wordt met organische mest. Het gif ziet de BBB als ‘een medicijnkast’ voor de planten.
Opvallend is ook het standpunt voor wat betreft het uitrijden van mest. Mest uitrijden wordt als het aan de BBB ligt weersafhankelijk en niet kalender afhankelijk. In de Wieringermeer wordt het grondwaterpeil zodanig laag gehouden dat de boeren al snel het land op kunnen om mest uit te rijden zonder het land stuk te rijden. Staat de BBB achter het kunstmatig laag gehouden grondwaterpeil?
Samenvattend, de Boeren Burger Beweging is een partij die boeren en plattelandsbewoners vertegenwoordigt. Ze vecht tegen ongelijkheid, onrecht en beleid dat ten koste gaat van boeren en plattelandsbewoners. De BBB zegt geen linkse of rechtse partij te zijn, maar te staan voor een eerlijke behandeling van boeren en het behoud van het platteland.
Caroline van der Plas is een daadkrachtige vrouw die zich heeft gewijd aan het verdedigen van de belangen van de boeren en het platteland. Ze weet dat het belangrijk is om de stem van boeren en plattelandsbewoners te laten horen in de politiek. Het is te hopen dat de BBB geen protestpartij blijkt te zijn waarvan we er in het verleden veel hebben gezien, beginnend bij de Boerenpartij van Hendrik Koekoek. Van der Plas lijkt op samenwerking uit te zijn en geen absurde eisen te stellen. Ook zij zal water in de wijn moeten doen en daar lijkt ze toe bereid te zijn.
Hollands Kroners, de omgekeerde vlaggen kunnen de kast in. Stop ze goed in de mottenballen. Wie weet zijn ze in de toekomst toch weer nodig. Je weet maar nooit…
KEES ZWAAN
Avatar foto
Sanne de Weger heeft de School voor de Journalistiek gevolgd. Na een aantal jaar op verschillende redacties te hebben gewerkt voelt Sanne zich sinds 2010 thuis op de redactie van Noordkop Centraal. Iets delen met Sanne? Stuur het naar sanne.deweger@noordkopcentraal.nlGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
 1. Dirk
  Dirk zegt:

  Beste Kees, op een of andere manier heb ik het gevoel dat je het niet helemaal begrepen hebt. Natuurlijk komt de BBB op voor de boeren en plattelanders. Maar de steun komt niet alleen van het platteland maar ook uit de steden om de eenvoudige reden dat een groot gedeelte van de bevolking het gedram van een grotendeels linkse/groene grotestadsbevolking meer dan zat is.
  Natuurlijk moeten er dingen veranderen en aangepast worden maar eerst zullen er redelijke, bruikbare en betaalbare alternatieven aangedragen moeten worden en niet zoals nu gebeurt er voortdurend verboden om onze oren vliegen. Nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.
  Als je mevrouw van der Plas zou hebben gevolgd de laatste tijd kan je niet ontkennen dat zij op een redelijke en beschaafde manier de bestaande Politieke Elite de oren heeft gewassen. Ik hoop ook van harte dat zij haar succes met deze partij kan doorzetten.

 2. Nicolas
  Nicolas zegt:

  Misschien zijn de omgekeerde vlaggen nog nodig voor de omwoners van plan de Veldwachter, hun woningen worden vernield. Bot bouw zegt, wij mogen dit en de Gemeente zegt zij hebben vergunning. Welke onbenul is verantwoordelijk of kwam de vergunning voor bot bouw als manna uit de hemel?

Reacties zijn gesloten.