Column: Komt het referendum tegen windturbines er eindelijk?

Het is gelukt om voor 2 maart voldoende handtekeningen te verzamelen om Gedeputeerde Staten aan te zetten tot het toestaan van een referendum over windmolens in Noord-Holland Noord. Indien de Staten positief oordelen, dan zullen uiteindelijk 45.000 handtekeningen opgehaald moeten worden want dan pas kan de volksraadpleging worden gehouden.

Wat is er aan de hand? De afstandsnorm van 600 meter vervalt, het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord wordt van tafel gehaald en de bescherming van het Provinciaal Landschap wordt opgeheven. Genoeg redenen om in actie te komen, vind ik. Blijkbaar mag windturbines niets in de weg worden gelegd en dus is ook de gezondheid van mensen, die ernstig hinder kunnen ondervinden van de windturbines, niet van belang.

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA willen zoals gezegd  de normen voor windturbines oprekken. Verschillende actiegroepen willen dat verhinderen en moeten daarvoor 45.000 handtekeningen inzamelen. Als dit lukt, zou dit het eerste referendum worden in de provincie Noord-Holland. Voor woordvoerder Joost de Groot van Windalarm is het duidelijk. “Het nieuwe beleid van de provincie Noord-Holland maakt het makkelijker om windturbines dichtbij bewoners en in de unieke natuur te plaatsen.’’

De Groot vult aan dat de maatregelen onverstandig zijn en indruisen tegen een recente uitspraak van de Raad van State dat de huidige normen ontoereikend zijn. De uitspraak komt erop neer dat er algemene normen moeten komen voor geluid, slagschaduw en veiligheid rondom windturbines. De gezondheid van omwonenden mag niet in gevaar komen.

Door deze uitspraak zijn verschillende windmolenplannen in Nederland van tafel gehaald. Er moeten nieuwe normen komen en de rijksoverheid moet deze maken. Dit kan lang duren en dus gaan lagere overheden eigen normen verzinnen. In Noord-Holland worden juist normen afgeschaald om de komst van windturbines op land te bevorderen. Dit terwijl meer medici hun zorgen uitspreken  over de gezondheidseffecten door windturbines.

De 600 meter-norm was nu juist ingevoerd door het vorige provinciebestuur, omdat de nationale normen niet toereikend waren om het woon- en leefmilieu van onze inwoners te beschermen. Zijn opvolger ziet het heel anders en vindt de bescherming van burgers van minder belang. Dit laatste is natuurlijk onaanvaardbaar. Het is daarom terecht dat er aan de bel wordt getrokken.

Nogmaals: de belangrijkste verplichtingen die Gedeputeerde Staten laten vervallen zijn: de 600 meter afstandseis tot bebouwing, de drie turbines op een lijn eis, en de maximale ashoogte van 120 meter. Ook het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord en het verbod ‘tenzij vergunning’ voor Noord-Holland Zuid vervallen. Daarvoor in de plaats komt een ‘instructieregel’ waarmee gemeenten in hun bestemmingsplannen zon en wind mogelijk kunnen maken. Willen we dit?

Als het initiatief lukt, zou dit het eerste referendum worden in de provincie Noord-Holland. Een eerdere poging voor een referendum over windturbines sneuvelde in 2021, omdat de coalitie de plannen toen met succes blokkeerde. Ik heb de aanvraag ondertekend.

Eugeen Hoekstra

 

 


Publicatiedatum: 30 maart 2022
Categorie: Column
Aantal views: 286
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
3 antwoorden
 1. Joost de Groot
  Joost de Groot zegt:

  Ha Boskabouterkarel,
  Deze extra windturbines op land zijn niet nodig. Afgelopen 9 dec kwam PBL met rapport dat met huidig afgegeven vergunningen de klimaatakkoord doelstelling van 35 TWh (ruim) gehaald gaat worden. Klimaatakkoord afspraak is dat we daarna kijken naar invulling van doelstellingen op zee. Daar heeft de overheid net voor 10GW extra bouw can windturbines besloten.
  De snelheid van de energie transitie wordt niet meer bepaald door de hoeveelheid aanbod, maar de snelheid waarmee de industrie kan elektrificeren (de vraagkant moet dus groeien om al het aanbod te kunnen gebruiken) Uiteraard zijn er nog grote subsidies voor wind op land, waardoor er ook veel partijen zijn die belang hebben bij het voortzetten van Wind op Land.
  Maar vanuit klimaatoogpunt is er geen enkele reden om inwoners en natuur te laten lijden onder deze industriële installaties.

 2. Johan de Vet
  Johan de Vet zegt:

  De hele windmolenindustrie is van smeergeld en omkoping vergeven. Denk je echt dat wijlen gedeputeerde Moens de enige was die smeergeld kreeg?
  Dat referendum komt er nooit.

Reacties zijn gesloten.