Column: Inhuur Schagen naar 7,5 miljoen euro

De gemeente Schagen komt niet af van het inhuren van externe dure krachten. Vorig jaar kostte het inhuren de gemeente een kleine 7,5 miljoen euro. In 2022 gaf de gemeente 6,4 miljoen en in 2021 6,2 miljoen euro uit aan het inhuren van personeel.  

De gemeente Schagen is niet de enige gemeente die worstelt met vacatures waardoor het werk gedaan moet worden door ingehuurde dure krachten van buiten. Maar de kosten zijn flink opgelopen. Zo werd door de gemeente in 2020 ‘slechts’ 3,4 miljoen euro besteed aan tijdelijk personeel.

Een reden voor de hogere kosten, is het in huren van externen voor het tijdelijk vervangen van medewerkers die langdurig ziek zijn of met zwangerschapsverlof. Door te weinig medewerkers wordt de werkdruk erg hoog. Zo wil Schagen veel woningen laten bouwen. Dit leidt tot extra groei van vergunningsaanvragen naast aanvragen van inwoners voor ondersteuning zoals trapliften en aanpassing van woningen.

De gemeente worstelt al een tijd met moeilijk in te vullen vacatures. Geen wonder want veel andere overheidsorganisaties hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Personeelszaken van de gemeente Schagen organiseert in september een bijeenkomst waarvoor alle Kopgemeenten zijn uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst is om samen na te denken over mogelijke oplossingen. Een oplossingsrichting waaraan gedacht wordt is het opzetten van een regionale traineepool. Opmerkelijk is dat de gemeente Purmerend deze week heeft besloten hiermee te stoppen.

In 2021 is Schagen begonnen met het versterken van de eigen organisatie. Om die reden werd er toen voor gekozen bepaalde functies in eerste instantie tijdelijk in te vullen. Maar de situatie is inmiddels een stuk verbeterd, zegt de portefeuillehouder Marjan van Kampen. Ze meldt dat dat er  positieve cijfers zichtbaar zijn in de werving van nieuw personeel.

Vorig jaar was de uitstroom van personeel 18% van het personeelsbestand. Momenteel is dat, na 5 maanden, 3%. Hoewel het jaar nog niet voorbij is, geeft dit een positief beeld. Ze zegt: “Waar andere gemeenten worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt, wisten wij het afgelopen half jaar maar liefst 90% van de vacatures te vullen.” 18% van dit percentage betreft interne doorstroom, een stijging t.o.v. vorig jaar.

Eind 2021 heeft de gemeente een recruiter aangesteld. Die werkt met een gerichte campagne om potentiële nieuwe medewerkers binnen te halen in de organisatie. De gemeente maakt ook gebruik van alternatieve wervingsvormen zoals Open Hiring en wordt social media heel gericht ingezet.

Goed nieuws is ook dat het ziekteverzuim daalt. Het verzuimcijfer, van 9,15% in maart 2022 naar 6,7% in het laatste kwartaal van 2023. Deze daling heeft zich doorgezet, naar 6,4% in maart 2024. Wat blijkt is dat de meldingsfrequentie laag is – medewerkers melden zich niet gauw ziek – maar er is wel sprake van een hoog percentage langdurig verzuim. Een bekend verschijnsel wanneer de werkdruk medewerkers de kop kost.

Een belangrijke interventie wordt genoemd  het eerder signaleren van klachten, voordat er sprake is van verzuim. Door het trainen van leidinggevenden en het bewuster maken van de medewerkers over hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid wordt het verzuim aangepakt.

Van Kampen is ervan overtuigd dat er nog stappen te maken zijn en er nog interventies moeten worden ingezet. “Het is een pad van continue verbetering. Op dit moment acht het College de doorontwikkeling van de organisatie mogelijk met het huidige personeelsbestand en de middelen.” Dit is een gewaagde uitspraak omdat de zelf opgelegde bezuinigingstaakstelling van 2,7 miljoen euro nog moet worden gerealiseerd.

Eugeen Hoekstra

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?

Publicatiedatum: 10 juli 2024
Categorie: Column
Aantal views: 314
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):