Column: Huurdersvereniging achter verkoop sociale woningen

De huurdersbelangenverenging van Wooncompagnie vindt het goed dat Wooncompagnie woningen gaat bouwen voor de middeninkomens, terwijl de woningnood voor de lage inkomens nog lang niet is opgelost.

Vreemd is het wel dat Wooncompagnie opeens haar oog heeft laten vallen op de middeninkomens die het zwaar hebben op de woningmarkt. Dit medelijden gaat ten koste van de sociale woningen. Wooncompagnie rept over een significant aantal woningen dat verkocht wordt. De huurdersbelangenvereniging staat achter dit plan door haar handtekening onder het afsprakendocument. Hoe is dit mogelijk?

Wooncompagnie wil met de opbrengst van de verkoop van sociale huurhuizen woningen bouwen voor de middeninkomens met een huur tussen 760 en 1.000 euro per maand. Deze beleidsverandering mag wel erg vreemd worden genoemd voor een woningcorporatie die zegt op aarde te zijn voor het huisvesten van mensen met een laag inkomen. En dan wordt opeens de middeninkomens in het beleid gefietst.

Inmiddels weten we dat het kabinet de vermaledijde verhuurdersheffing in 2023 zal afschaffen. Dit betekent dat Wooncompagnie veel geld zal overhouden. Hierdoor kan het sociale woonbedrijf meer woningen bouwen. Het gaat om 50 tot 60 woningen extra. Niettemin dreigt de voorraad sociale huurwoningen te dalen.

De nationale Woonbond wijst er in de brief op dat het aantal sociale huurwoningen de afgelopen jaren fors is afgenomen, waardoor de druk op de sociale huursector steeds groter wordt. Het aandeel sociale huur nam van 2015 tot en met 2021 af van 29,3% tot 27,2%. Het aandeel corporatiewoningen in de gemeente Schagen is met 22% nog lager. Intussen is dit percentage gedaald naar 21%. . Dit percentage daalt verder als er meer woningen worden verkocht dan gebouwd.

Dan klopt het niet dat Wooncompagnie sociale huurwoningen gaat verkopen. Nog vreemder is dat de  Huurdersvereniging van Wooncompagnie hiermee akkoord is gegaan. Zo weten woningzoekenden met een laag inkomen wie hun vrienden zijn.

PvdA, SP en GroenLinks in de Tweede Kamer noemen dit een ‘een geleidelijke uitholling van de sociale huurvoorraad’ en hebben minister Hugo de Jonge gevraagd aan deze daling een einde te maken. Dit wil hij niet.

De Raad van State snapt de stellingname van de minister niet. Het juist zijn taak om een einde te maken aan de woningnood in ons land. Mensen met een laag inkomen moeten 6 tot 10 jaar wachten voordat ze in aanmerking komen voor een woning.

De Raad van State zegt dat niet alleen de omvang van de huursector een probleem is, ‘maar vooral ook het gebrek aan doorstroming van huishoudens die niet tot de doelgroep behoren.’ De scheefwoners dus. Maak hier eens werk van in plaats van woningen te laten bouwen voor de vrije huursector.

De huurdersbelangenvereniging is een tijger zonder tanden die gedwee heeft aanvaard dat lage inkomens hun strijd om een woning moeten bevechten op de middeninkomens. Als je dit laatste wil richt dan een commercieel woonbedrijf op maar sta vermenging zoals nu het plan is niet toe.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 22 maart 2022
Categorie: Column
Aantal views: 441
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
3 antwoorden
 1. Marianne
  Marianne zegt:

  Er zijn zittende huurders die willen doorstromen naar een goedkope huurwoning. En die worden te weinig gebouwd en helaas ook regelmatig verkocht.
  Dat er veel behoefte is aan middenhuur is een misvatting, die woningen blijven soms leegstaan! Stond laatst nog in de krant.
  Er moeten veel meer goedkope huurwoningen komen, voor dat type woningen is de wachtduur het langst.

 2. Harry Vogel
  Harry Vogel zegt:

  De belangen van een huurdersvereniging liggen in eerste aanleg bij de zittenden huurders. En vanuit dat gezichtspunt is het standpunt te begrijpen. Landelijk is een groot gebrek aan woningen met een huur tussen € 750,– en € 1.000,– (middenhuur). Ook in Schagen. Het is ook niet verwonderlijk dat Bpd bouwfonds gebiedsontwikkeling (Rabobank) zich beweegt op die markt voor huurwoningen. Veel doorstromers vanuit de sociale huur die wel kleiner willen wonen maar om reden van de inkomenstoets aangewezen zijn op woningen in de middenhuur kunnen nu in Schagen niet worden bediend. Hetzelfde geldt voor de groep starters die geen hypotheek kunnen krijgen en moeten huren en waarvoor de dure huur te duur is.
  Die groepen zijn de afgelopen jaren vergeten en het is goed nu de regering de bouw van middenhuur door woningstichtingen mogelijk maakt dat Wooncompagnie daarop inspringt. Ik ben het overigens eens dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd. In dat opzicht deel ik de mening van de columnist. De pogingen van een aantal fracties (D66, GroenLinks en Duurzaam Schagen) om dat aantal op te krikken bij diverse plannen en de Woonvisie (kaders en doelen) als onderdeel van de Omgevingsvisie strandde op de partijen die nu waarschijnlijk weer het college gaan vormen. Inderdaad met als gevolg dat het percentage sociale huurwoningen tot 2030 op de totale woningvoorraad afneemt. Goedkope koop op bijna gratis gemeentegrond, dus met gemeentesubsidie, heeft meer aandacht bij die partijen. Met verbazing heb ik bij een column van deze columnist over “netwerkcorruptie” de ontwikkeling aan de Bladstraat in Tuitjenhorn gelezen.
  Kortom: zo wereldvreemd is de huurdersvereniging niet kan ik als oud voorzitter van een huurdersvereniging stellen.

 3. Berend
  Berend zegt:

  Dat is echt schandalig. Heb al langer het gevoel dat Wooncompagnie helemaal geen zin meer heeft in Schagen. Laat alsjeblieft andere wooncorporaties in Schagen bouwen. In andere steden bouwen ze veel meer en hebben ze er kennelijk wel zin in.

Reacties zijn gesloten.