Column: Huisjesmelker bij Wooncompagnie

Onze regionale sociale huisvester heeft een huisjesmelker als toezichthouder. Een huisjesmelker koopt woningen op, verhuurt ze tegen een bovenmatige huurprijs en wordt er lekker rijk van. Het bericht dat Wooncompagnie onderdak verleent aan een huisjesmelker is afkomstig van NOS en Nieuwsuur die een onderzoek hebben gedaan naar bestuurders en commissarissen van woningcorporaties die naast hun werk een leuk centje verdienen aan het opkopen en verhuren van woningen tegen woekerprijzen.

Je zou denken dat de woningcorporaties hun lesje wel hebben geleerd in 2014 toen het derivatenschandaal bij Vestia aan het licht kwam en het ‘zonnekoning gedrag’ van de ‘Maserati man’ bij Rochdale de kranten vulde. Dat leidde tot de parlementaire enquête met toenmalig CDA-Kamerlid Peter Oskam als lid van de commissie. Nu als burgemeester van Capelle reageert hij onthutst  tegen de NOS “Ik had gehoopt dat de wereld van de woningcorporaties toch verder zou zijn. De branche blijft toch de grenzen opzoeken.”

In het onderzoek van NOS-Nieuws wordt tot mijn schrik ook Wooncompagnie genoemd als één van de woningcorporaties waarvan commissarissen en bestuurders beleggen in privéwoningen voor persoonlijk gewin. Bij Wooncompagnie gaat om één commissaris die zich opwerpt als huisjesmelker pur sang. Om hoeveel huizen het gaat bij deze commissaris zegt het onderzoek niet. Directeur-bestuurder Stefan van Schaik praat over ‘woningbezit’ als hij over de bewuste commissaris spreekt.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n twintig woningcorporaties privé huizen verhuren voor persoonlijk rendement. Ton Hugens, directeur van de Autoriteit Woningcorporaties, zegt dat het hier niet meer om ‘incidenten’ gaat. Volgens hem is de “schijn van belangenverstrengeling” in de onderzochte casussen “voortdurend een issue”.

Van Schaik van Wooncompagnie liet aan de NOS weten dat hij afgelopen mei, na vragen van NOS-Nieuwsuur, met die commissaris heeft gesproken. Van Schaik zegt dat hij niet op de hoogte was van het woningbezit van de bewuste commissaris. De commissaris smoesde dat hij zijn huizenbezit gemeld heeft bij de vorige voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit moet tóch zijn terug te vinden in de notulen omdat zo’n mededeling (ik verhuur zelf ook woningen) ongetwijfeld tot geroezemoes moet hebben geleid. Vragen als wat doe je met die woningen? Zijn het sociale huurwoningen? Hoeveel huur breng je voor deze woningen in rekening? En hoe zit het de belangen? Botsen zijn belangen niet met de belangen van de corporatie? Is het wel integer dat je hier zit? Van Schaik moet dit gehoord of gelezen hebben. Het is dus vreemd dat die persoon toch is benoemd.

Toch noemt Van Schaik het een privékwestie en vindt het blijkbaar gepast omdat volgens hem zijn handeltje past binnen de regelgeving. Hij zegt erbij dat dit in de beeldvorming anders kan overkomen. Dat betreurt hij. 

Hij had natuurlijk moeten zeggen dat die dubbele pet hem niet past. Er bestaat zoiets als integriteit: het voelt niet goed wat hij doet. En zo iets als belangenverstrengeling: die dubbele pet weer! Kortom, Van Schaik moet niet willen dat hij een huisjesmelker in zijn organisatie heeft. Het is echter aan de Raad van Commissarissen om de bewuste persoon dringend toe te spreken dat hij op deze manier niet kan aanblijven. 

Commissarissen bij zes verschillende corporaties zijn teruggetreden nadat ze werden geconfronteerd met het NOS-Nieuwsuur-onderzoek. Bestuurders van twee andere corporaties hebben aangekondigd hun vastgoed te verkopen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Eugeen Hoekstra

 

 

 

 


Publicatiedatum: 23 juni 2023
Categorie: Column
Aantal views: 715
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
6 antwoorden
 1. Maria
  Maria zegt:

  Ten eerste kan je niet verwachten dat iemand met 7 huizen zich kan verplaatsen in mensen die een woning zoeken. En een belegger heeft hele andere belangen dan een woningzoekende. De een heeft belang bij de woningnood en de ander gaat er gebukt onder. Tijd voor ander personeelsbeleid.

 2. Rick Vansloneker
  Rick Vansloneker zegt:

  Hoe kan het dat bestuurders van een woningcorporatie zoveel geld verdienen dat ze er zelf nog een portfolio aan woningen van kunnen financieren? Dit strookt toch geheel niet met de principes van de “sociale” verhuur? En dat zo’n directeur-bestuurder dit eigenlijk heel normaal en acceptabel vind? Ik denk dat de huurders die worden uitgeknepen om de salarissen van deze “heren” op te brengen daar heel anders over denken. Eigenlijk horen huurders een stem te hebben in wie het bestuur en de directie van de woningcorporatie uitmaakt. Het gaat toch ook om de huurders?

 3. Jac
  Jac zegt:

  Hoe hoger ze zitten, hoe crimineler ze zijn. Justitie en OM pakken ze toch niet aan, die pakken liever een 90 jarige winkeldief omdat hij of zij de boodschappen van de aow niet meer kan bekostigen. Wat een land is Nederland geworden.

 4. Maria
  Maria zegt:

  Woningstichting werd corporatie, iedereen moest zakelijker denken van de politiek. Als corporaties dan een ander soort bestuurders aantrekken (met een zakelijk netwerk en andere manier van denken) dan is het weer niet goed. Nu heeft het ook niet mijn voorkeur om huisjesmelkers aan te trekken. Maar partijen zoals VVD en CDA hebben deze omslag altijd nagestreefd.

 5. Kees
  Kees zegt:

  Het is volgens de info een ‘huisjesmelker’, dus een man. Er zitten maar twee mannen in de Raad van Commissarissen: de heren J.M. van der Meulen en G.J. Kohsiek. Wie van de twee verrijkt zich over de ruggen van huurders? Dat doet hij namelijk dubbel. Door middel van de hoge huren die hij incasseert van zijn huurders én de vergoeding voor zijn commissariaat bij Wooncompagnie die door huurders wordt betaald…

 6. Kees
  Kees zegt:

  Van Schaik wist niet dat er een huisjesmelkende commissaris was aangesteld. Hoe kan een huisjesmelker de belangen van huurders behartigen? Dat kan hij toch niet? De voorzitter van de Raad van Commissarissen zegt dat één lid van de Raad huizen verhuurt als ‘pensioenvoorziening’. Misschien is het voorzitter Magdeleen Sturm zelf wel die dat doet.
  Tijd voor de onderzoeksjournalist om zich er in te verdiepen. Waar is Van Schaik nog meer niet van op de hoogte? Wat vinden alle huurders van Wooncompagnie ervan dat hun belangen mede in handen zijn gelegd van een huisjesmelker die van hun geld een riante vergoeding krijgt uitbetaald?

Reacties zijn gesloten.