Column: Beemsterboer maakt excuses of is het een truc?

Dinsdag moet de politiek ja zeggen tegen het instellen  van het eerste recht op koop van de gronden ten oosten van de N241. Het college wil deze gronden hebben om erop te bouwen, luidt de Ontwikkelvisie die nog niet is besproken door de politiek. Ik ben er laat mee, zegt wethouder Beemsterboer en maakt zijn excuses. Zal de gemeenteraad dit pikken? 

Wethouder Jelle Beemsterboer had in juni toegezegd om over die visie met de politiek te gaan praten, maar waarschijnlijk is hij dit vergeten en maakt excuses. Nu wil hij dit maandagavond doen.

De Ontwikkelvisie is een concept-stuk en alleen goedgekeurd door het college. De gronden ten oosten van de N241 wordt door de provincie beschouwd als ‘Bijzonder provinciaal landschap’, hetgeen betekent dat de kans dat in dit gebied gebouwd mag worden klein is.

Het college probeert de provincie te verleiden toch akkoord te gaan door lintbebouwing voor te stellen. Het is een concept-visie, meer is het niet. Toch wordt door het college de Wet Voorkeursrecht in stelling gebracht: de gemeente heeft het eerste recht van koop. Het gaat in totaal om 138 ha grond.

Maar de vraag is of de gemeenteraad de visie van het college deelt om de sprong over de N241 te wagen. Er zitten veel haken en ogen aan. Vreemd is dat deze visie openbaar werd gemaakt nadat de raad de Omgevingsvisie had besproken. Ook mag de vraag worden gesteld waarom een visie is geschreven voor de stad en niet tegelijk voor de dorpen. Er wordt door het college wel gezegd dat de dorpen ook aan de beurt komen, maar ze komen dan wel op de tweede plaats. Tijdens de gemeentelijke herindeling werd meerdere keren gewaarschuwd dat de dorpen het nakijken zullen hebben. De stad komt altijd eerst. Die waarschuwing blijkt terecht te zijn. 

Over geld gesproken: heeft het college enig idee hoe groot de financiële risico’s zijn met de aankoop van deze gronden? Tussen het moment van aankoop van de gronden en de bouwontwikkeling gaat best veel jaren zitten. De gemeente Langedijk heeft dit kunstje ook uitgehaald, net voor de financiële crisis, en is hierdoor bijna het schip ingegaan. Het college zegt ook zelf aan dat er risico’s aanzitten, maar geeft niet aan hoeveel geld het opzij wil zetten om dit risico af te dekken.

De wethouder zal maandag uitleg geven over de concept Ontwikkelvisie stad Schagen, waarna een dag later de politiek zich mag uitspreken over het toepassen van de eerste recht van koop. Ik mag aannemen dat de politiek meer tijd nodig heeft om de visie van het college goed te doorgronden.

Van belang is wat de provincie gaat doen. Als deze geen groen licht geeft heeft het weinig zin om tijd te verdoen aan het visiedocument van het college. Het kan best zijn dat het college de brief al heeft laten uitgaan naar de grondeigenaren, terwijl de raad nog geen woord heeft gezegd over de plannen van het college. De debat kan dan weer een strijd worden over bevoegdheden van de raad en het college.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 27 augustus 2021
Categorie: Column
Aantal views: 582
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):