Column: Gemeentepolitie ook in Schagen?

Het lijkt erop dat de gemeentepolitie terugkomt. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) krijgen als het aan het kabinet ligt structureel de bevoegdheid om te handhaven op verkeersovertredingen. Jaar na jaar krijgen boa’s er taken bij en gaandeweg komt zo de gemeentepolitie terug.

Lees de wet. De Minister van Justitie en Veiligheid kan bepalen dat een boa geweld of vrijheidsbeperkende middelen kan gebruiken en bevoegd is tot veiligheidsfouillering, vervoersfouillering en insluitingsfouillering (zie artikel 7, negende lid, Politiewet 2012), in deze beleidsregels aangeduid als politiebevoegdheden.

Ook kunnen aan een boa vrijheidsbeperkende middelen of geweldsmiddelen worden toegekend. Onder geweldsmiddelen worden in deze beleidsregels verstaan: wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond (gecertificeerde diensthond). Onder vrijheidsbeperkende middelen worden in deze beleidsregels verstaan: handboeien.

De wetgever meent nog steeds dat een boa in beginsel geen integrale handhaver met algemene opsporingsbevoegdheid is en niet concurreert met de politie. Immers, de boa zou dan een vierjarige politieopleiding moeten hebben gevolgd om te beschikken over dezelfde bekwaamheid. De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij gericht opgeleid kan worden. Tot zover de wetgever.

Echter, de kloof tussen boa en politie wordt met het jaar kleiner.

Het wordt niet gezegd van hogerhand, maar het is wel een feit dat de politie al jaren onderpresteert door een chronisch personeelstekort waaraan niets wordt gedaan. Jarenlange bezuinigingen hebben een verlammend effect op de slagkracht van de politie. De boa komt als geroepen en gaat meer taken doen die eigenlijk tot politietaken behoren.

Het inschakelen van de boa is een verlegenheidsoplossing omdat het de problemen bij de politie niet wegneemt. Gaan we nu de kant op dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s dus) de nieuwe gemeentepolitie worden? Het lijkt er wel op.

De boa’s krijgen het drukker, komen in aanraking met steeds meer geweldsincidenten en treden op. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen boa’s en politieagenten steeds meer en voordat je het weet bestaan er straks twee politiekorpsen naast elkaar in Nederland. Als dit maar goed gaat. Kortom, we rotzooien maar wat aan met onze boa’s en het is wachten op de eerste boa die wordt omgebracht door een crimineel.

Externe handhavers, zoals boa’s, worden gezien als een oplossing voor de capaciteitstekorten bij de politie. Negatieve keuzes leveren alleen maar narigheid op. Het is dus begrijpelijk dat met het beeld van een zich terugtrekkende politie om verruiming van bevoegdheden wordt gevraagd. Cruciaal in dit verband is de geweldsmonopolie. Deze berust bij de politie en moet daar blijven. Maar dan zeg ik haal de boa’s van de straat en doop ze (na een flinke opleiding) om tot politieagenten. We slaan dan twee vliegen in één klap: personeelstekort kleiner en meer blauw op straat.

Uit een pilot in Utrecht bleek dat boa’s goed in staat zijn om de politie te ontlasten bij de verkeershandhaving. Zo deelden ze zelfs vier keer zoveel boetes uit als hun collega’s van de politie. Ze genieten voldoende gezag, en burgers kregen niet vaker gelijk in beroepsprocedures tegen de door boa’s opgelegde boetes. Hierop volgde het advies om de nieuwe bevoegdheden ook te testen in kleinere gemeenten, mede met het oog op de personele capaciteit. Precies wat ik dacht.

Het wordt zo niet gezegd, maar via de boa is de gemeentepolitie niet ver weg!

Eugeen Hoekstra

 

 


Publicatiedatum: 7 september 2023
Categorie: Column
Aantal views: 365
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
8 antwoorden
 1. Jac
  Jac zegt:

  Laat Schagen eerst maar eens zorgen dat ze de door hunzelf gestelde prioriteiten handhaven. Schagen, prachtige gemeente op papier als het om plannen en handhaving gaat maar er komt helemaal nergens wat van terecht. Slappe hap!!!!

  Beantwoorden
 2. marianne
  marianne zegt:

  Je moet er toch niet aan denken dat mensen zoals zedenverdachte Julian F. politieagent zouden kunnen worden? Als zulke leerlingen niet door de mand vallen tijdens de opleiding Handhaving en Toezicht dan is er iets mis met de selectie en de opleiding. En kan je niet zomaar even van alle Boa’s politieagenten maken.

  Beantwoorden
 3. Alex
  Alex zegt:

  Zowel de schrijver van de artikelen als de reageerders zitten er deels naast. Als eerste het salaris: een BOA verdient (veel meer) als een politieagent.
  Opleiding: BOA ligt op MBO 3 niveau (en sommigen op MBO 4) terwijl een opleiding politieagent op MBO 2 niveau (en Hoofdagent op MBO 3).
  Politieopleiding: eenmaal behaald = klaar met school, ben je BOA: per 5 jaar moeten er 4.modules (o.a. rechts en wetskennis) met examen behaald worden (welke beroepsgroep zou er nou beter in zijn kennis zitten denkt u?).

  Geweldsmonopolitie ligt NIET bij de politie (net zoals het verguisde C2000 pirtofoonsysteem. Iedereen denkt dat dit van de politie is. Echter: de politie is slechts een van de gebruikers!). De meeste BOA’S zijn geweldsbevoegd, als dan niet met bewapening, en moeten aan dezelfde eisen voldoen als de politie en marechaussee, vandaar de geweldsinstructie voor de politie, marechaussee en BOA!

  Voor de rest, laat die BOA (eigenlijk moet er gesproken worden van Handhavers met BOA bevoegdheid, want BOA’S in het algemeen werken bij ruim 900 organisaties in Nederland), fijn onder de regie van de gemeenten, dat is veel beter voor het lokale leefbaarheidstoezicht dan dat men deze handhavers bij de politie onderbrengt. Dan gaan zij op in de massa en verdwijnen in de bodemloze put die politie heet…..

  Vroeger hadden wij in Nederland zg. Onbezoldigde Ambtenaren van Rijks en Gemeente Politie. Denk aan o.a. de spoorwegpolitie, luchthavenpilitie, havenpolitie enz. Bij de start van de regiopolitie in 1994 werden deze onbezoldigden omgedoopt in, jawel, BOA…

  Omdat veel diensten de naam “politie” droegen was dat prima. Niemand van de burgerij vond het vreemd dat de spoorwegpolitie en de luchthavenpolitie gewoon tot en met pistool en diensthond gewapend waren. Het was toch “politie”. (Nee dus: het waren bedrijjfsbeveiligingsdiensten van de NS en de.luchthaven die tot opsporingsambtenaren waren bemoemd, exact hetzelfde als de BOA van nu).

  Toen deze particuliere politiediensten enkele jaren na 1994 alsnog ingelijfd werden door de regiopolitie en / of het korps landelijke politiediensten gingen deze mensen er a: dik in salaris op achteruit en b: verdwenen deze specialistische diensten binnen de kortste keren uit het straatbeeld. En de politie maar roepen om meer.personeel. Vooral niet doen dus!

  Voor meer info wil ik iedereen die de juiste kennis ontbeert verwijzen naar het boek De andere Politie, van onbezoldigde naar Buitengewoon Opsporings Ambtenaar.
  https://bestelmijnboek.nl/product/de-andere-politie/

  Beantwoorden
 4. Kees
  Kees zegt:

  Boa’s zijn goedkoper. Dat is het voornaamste argument.
  Iets dergelijks zie je nu ook in de gezondheidszorg met de oprichting van een Nationale Zorgreserve: zo’n 3000 reservisten staan klaar om de ‘gaten’ in de zorg op te vullen die door het beleid van Rutte c.s. zullen ontstaan. Neoliberaal beleid waarbij instituties die van groot belang zijn voor ons allemaal, worden uitgekleed…

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: