Column: Gelukkig geen yuppenhotel De Keeten

Als geboren Keetemer zie ik de recreatieve verloedering in Groote Keeten met lede ogen aan. In groot tempo is Groote Keeten en omgeving één groot recreatiepark aan het worden. Ondernemers als De Graaf, Stam en Zeeman kiezen -evenals vele anderen-  voor een flinke zak geld en leveren daarmee het prachtige kustgebied uit aan durfinvesteerders.

‘Hugo de Jonge wil de verroompottisering van Nederland niet stoppen’, kopt Follow the money een artikel over de oprukkende vakantieparken in Nederland, waardoor mensen met lage inkomens minder mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Vaak verliezen zij hun jaarplaats en moeten plaatsmaken maken voor luxe bungalows. Ook in Callantsoog en omgeving zien we dat proces met kwalijke gevolgen niet alleen voor mensen met lage inkomens, maar ook voor de autochtone bevolking en de natuur. De integriteit van de kustplaats wordt flink aangetast.

En nu heeft de Raad van State de gemeente verboden mee te werken aan een plan voor een  yuppenhotel in Groote Keeten. Aan de Helmweg 10 in Groote Keeten staat namelijk een vervallen boerderij. Het plan was om die te slopen en er een groot hotel met 60 kamers op te zetten. Dat hotel zou volgens de initiatiefnemers in het teken moeten staan van ‘rust, ruimte en de kust’. Het zou niet alleen een overnachtingsplek moeten zijn, maar ook een ‘belevenis’. De bedoeling was dat het een hotel zou worden voor mensen met flink veel geld in de portemonnee. Speciaal voor ‘de hogere inkomens’. Er werd gesproken over (rijke) ‘fitte ouderen’, young urban professionals (yuppen), rijke buitenlanders en dito zakenlieden.

De bestemming die op de boerderij en het perceel rust is agrarisch en zou gewijzigd moeten worden naar een horecabestemming.

Wethouder Simco Kruijer meldt teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de Raad van State over Helmweg 10 in Groote Keeten. De Raad van State toont zich met de uitspraak realistischer dan de wat naïeve wethouder. Een nieuw hotel op die plaats zou een te grote toeristische druk op Groote Keeten leggen. Bovendien willen de Keetemers het niet. Je kunt je afvragen in hoeverre de autochtone bevolking nog zeggenschap heeft over hun eigen leefomgeving, maar ook in hoeverre de raad ze nog vertegenwoordigt en rekening houdt met hun belangen. De feiten spreken wat dat betreft voor zich.

De inwoners van Groote Keeten kregen op 7 april 2021 een brief van gemeenteambtenaar Peter Staal met de vraag of zij zich wilden uitspreken over het plan voor een 60 kamers tellend hotel in hun dorp. Als bijlage had hij een ‘antwoordformulier’ gevoegd waarop een keuze gemaakt kon worden tussen een nieuw hotel of een vervallen boerderij. Natuurlijk zullen de Keetemers wel kiezen voor gloednieuw in plaats van een vervallen ruïne aan de Helmweg, zal Staal wel gedacht hebben. Om de keuze gemakkelijker te maken deed hij er twee plaatjes bij: een getekende impressie van het nieuwe hotel en een foto van de bestaande situatie. Staal had zich schromelijk vergist en zijn suggestieve, manipulatieve benadering mislukte volkomen. De Keetemers kozen in meerderheid voor de bestaande situatie. Staal besloot zijn begeleidende schrijven met: ‘Op basis van de uitkomst neemt de raad een beslissing.’

Het peilen van het draagvlak onder de Keetemer bevolking zou je dan ook kunnen beschouwen als een soort mini-referendum waarvan de uitkomst overduidelijk was: de meerderheid wilde geen hotel aan de Helmweg en adviseerde de raad dan ook om er niet aan mee te werken. Maar wat gebeurde er? De raad sloeg het advies van de Keetemers volkomen in de wind en ging toch akkoord. Een amendement van D’66 om het plan te wijzigen en de vervallen boerderij om te bouwen tot woonappartementen haalde het namelijk niet. De raad schoffeerde daarmee de Keetemers. De inbreng van de Keetemers bleek voor de meerderheid van de raad van generlei waarde. Negen raadsleden stemden tegen het hotel en voor een appartementengebouw, dus voor woonaccommodatie. Welke partijen namen de Keetemers serieus? Dat zou ik me afvragen bij de volgende stemronde.

Destijds was Jelle Beemsterboer de verantwoordelijke wethouder die koste wat kost het toerisme in Callantsoog en Groote Keeten wilde intensiveren. De Commissaris van de Koning keurde de handelwijze van Beemsterboer af. Tijdens de behandeling van zijn amendement citeerde Frans Jansen (D’66) uit een brief van de Commissaris van de Koning aan Beemsterboer: ‘Uw handelswijze werkt averechts, is bestuurlijk niet gepast en hoort niet bij betrouwbaar bestuur.’ Hij schetst daarmee een incompetente bestuurder die onproductief, zich niet houdt aan bestuurlijke normen en bovendien niet te vertrouwen is. Dat is een zware beschuldiging aan het adres van de voormalige wethouder. Geen wonder dat hij niet meer op het pluche zit. Schagen verdient namelijk betrouwbare bestuurders die zich aan de regels houden. Wethouder Kruijer moet zich wat dat betreft nog bewijzen. Overigens juichte hij als raadslid het yuppenhotel al toe…

Kees Zwaan

Hollands Kroon

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: