Tag Archief van: groote keeten

Kustbus mag ook stukje door Huisduinen

/
NOORDKOP - De Kustbus tussen Petten en Den Helder mag deze zomer de hele route rijden, ook het laatste deel van Huisduinen naar station Den Helder. Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft dat vorige week besloten. Eerder werd het laatste deel van de kustroute geschrapt, omdat er geen gratis concurrentie mocht komen voor de buslijn van Connexxion die daar al rijdt. Het schrappen van de route langs Fort Kijkduin wekte verbazing bij lokale ondernemers en gemeenten, omdat zij niet waren ingelicht. De CDA fractie in het Haarlemse provinciehuis had regelmatig vragen gesteld hierover. De kustbus gaat vanaf 1 juli rijden.

Geen rookvrije zones op stranden

/
SCHAGEN - Er komen voorlopig geen rookvrije zones op de stranden van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten.  PvdA kwam dinsdagavond met een initiatief voor rook- en vapevrije zones op de stranden. De motie werd gesteund door Wens4u.  De indieners van de motie kregen de handen van de gemeenteraad niet op elkaar. Vooral de handhaving ziet een meerderheid van de raad als een probleem. De motie werd met 11 voor en 16 tegenstemmen verworpen.  (foto: Plastic Soup Foundation)

Raad discussieert over rookvrije zones strand

/
SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen bespreekt dinsdagavond of het rookvrije zones wil op de stranden van de kustgemeente. Het is te danken aan een motie die is ingediend door de PvdA en Wens4u. Als de motie wordt aangenomen, draagt de gemeenteraad het college op om te onderzoeken hoe op de stranden van Groote Keten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten rookvrije zones gerealiseerd kunnen worden. Een volledig rookverbod op de stranden is volgens fractievoorzitter Merieke Bredewold van Wens4u niet te handhaven. Daarom kiezen de initiatiefnemers voor een onderzoek naar rookvrije zones. (foto: stichting De Noordzee / Mart Smit)

CDA wil kustbus over hele route

/
NOORDKOP - Het CDA Noord-Holland wil dat de Kustbus, die in de zomer rijdt tussen Petten en Den Helder, de hele route kan blijven rijden. De lijn moet nu een deel van haar route opgeven vanwege een overlappende route van Connexxion. Het gaat om het gedeelte tussen Den Helder, Station NS naar de kust bij Huisduinen. "Dit is het belangrijkste deel van de rit en de aansluiting op het spoor", aldus CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen. Het CDA heeft maandag een motie ingediend om te zoeken naar oplossingen voor behoud van de Kustbus.

Parkeerverbod bij verschillende strandslagen

/
SCHAGEN - Het college van Schagen heeft parkeerverboden ingesteld op de verschillende toegangen naar de strandslagen in de gemeente. Dit is gedaan om de toegankelijkheid voor strandgangers te waarborgen.  Nu parkeren er regelmatig bezoekers, ondanks parkeerbordverbod dat aan het begin van de weg staat. De handhavers van de gemeente mogen in dit geval alleen handhaven als zij de overtreder op heterdaad betrappen. Door nu ook aan weerszijden van de weg een parkeerverbod in te stellen, is handhaving altijd mogelijk en wordt de toegankelijkheid en leefbaarheid van de strandopgang gewaarborgd, aldus de gemeente.

Redders Groote Keeten zien strand amper

/
GROOTE KEETEN - De Reddingsbrigade in Groote Keeten heeft geen goed zicht op zee. Oorzaak is de verplaatsing van strandpaviljoen Klavertje 4. Het Hoogheemraadschap is hiermee akkoord gegaan onder voorwaarde dat het paviljoen wat verder af kwam te staan van de duinvoet. De gemeente zag geen bezwaar en begin dit jaar is de verplaatsing gerealiseerd. Reddingsbrigade Callantsoog merkt nu op dat het paviljoen het zicht op het strand belemmert en heeft bij de gemeente aan de bel getrokken om zo snel mogelijk naar een oplossing te zoeken.  Er wordt gekeken of er een kleine opbouw op de post gerealiseerd kan worden. Anders moet de reddingspost worden verplaatst of vervangen. Hiervoor is pas geld beschikbaar in 2030.

Drukbezochte opening Kunstroute Zijpe aan Zee

/
CALLANTSOOG - De opening van Kunstroute Zijpe aan Zee 2024, die vrijdagavond plaatsvond in Callantsoog, kon rekenen op veel belangstelling. Na de opening door wethouder Puck de Nijs-Visser op de trappen bij het Dorpsplein in Callantsoog liepen alle aanwezigen naar het strand van Callantsoog. Daar vonden verschillende optredens plaats. Bezoekers konden genieten van straattheater, dans, acrobatiek, zang, poëzie en muziek. Het kunstevenement vindt van vrijdag 31 mei tot en met zondag 16 juni plaats op het strand van de gemeente Schagen. Tijdens Kunstroute Zijpe aan Zee exposeren kunstenaars uit heel Nederland hun kunstwerken rondom tien strandpaviljoens in Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten. Op onze website staat een videoreportage over de opening. Meer informatie is te vinden op www.kunstroutezijpe.nl

OFS boos op Connexxion over Kustbus

SCHAGEN - De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) heeft een brief op poten naar de provincie gestuurd over beperking van de route van de Kustbus.  De Kustbus is een gratis busverbinding tussen Petten en Den Helder, die wordt betaald door ondernemers, de provincie en de gemeenten Schagen en Den Helder.  De bus mag echter dit jaar niet rijden tot Huisduinen. Connexxion heeft voor het traject Station Den Helder naar Huisduinen een concessie gekregen en wil niet dat op dat deel andere bussen gaan rijden.  Hierdoor moeten toeristen die vanuit Callantsoog of Petten naar Huisduinen en Fort Kijkduin willen, eerst naar Station Den Helder. Daar moeten ze dan overstappen op de bus van Connexxion.  De OFS wil dat de provincie in gesprek gaat met alle partijen om een oplossing te vinden. 

Duingebieden geschikt voor wolven

/
NOORDKOP - Duingebieden in de kustprovincies zijn geschikt voor de vestiging van wolven. Dat meldt Nieuwe Oogst op basis van onderzoek door de Wageningen University & Research (WUR). In het duingebied zijn voldoende bomen en met de aanwezigheid van damherten en reeën ook genoeg prooidieren voor wolven, concludeert WUR. Momenteel zijn er in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden nog geen roedel en solitaire wolven gevestigd. In de studie is gebruikgemaakt van Duitse data. Nederlandse wolven worden nog niet met zenders gevolgd. De onderzoekers hebben gekeken waar wolven in Duitsland zich vestigden. Die gebieden zijn vergeleken met Nederland.

Blauwe Vlaggen voor de stranden in Schagen

CALLANTSOOG - Op de stranden in Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten wappert ook komende zomer weer een blauwe vlag. Afgelopen donderdag was in IJsselstein de officiële uitreiking van de Blauwe Vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationaal erkende onderscheiding voor schone en veilige stranden en jachthavens. De vlag wordt toegekend aan locaties die voldoen aan criteria op het gebied van milieu en duurzaamheid, informatie en educatie, onderhoud en voorzieningen en veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen.

Werk aan fietspad langs N502

CALLANTSOOG - WaakSaam gaat in opdracht van de provincie Noord-Holland het asfalt op verschillende plekken van het fietspad langs de N502 tussen Petten en Groote Keeten herstellen. Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei wordt op 3 plekken gewerkt. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad afgesloten en gelden er voor fietsers én voor gemotoriseerd verkeer omleidingsroutes. Meer informatie is te vinden op www.waaksaam.com.

“Stikstofbelasting duinen te hoog”

/
NOORDKOP - De stikstofbelasting in de duinen tussen Petten en Den Helder is te hoog. Dat stelt de Ecologische Autoriteit in twee nieuwe adviezen.  De adviezen zijn opgesteld op verzoek van de provincie Noord-Holland voor de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog, het Zwanenwater en de Pettemerduinen. Ook vormt het gebrek aan zandverstuivingen een sterk verminderde konijnenbegrazing en rukken invasieve plantensoorten steeds verder op. Zonder extra ingrepen zal de natuur achteruitgaan. Voor herstel op de lange termijn is meer inzicht nodig in het gebied en de ecologische condities die een voorwaarde zijn om doelen te bereiken. Verder zijn aanvullende maatregelen in en om de natuurgebieden noodzakelijk.