Column: krijgt de Herenstraat een fietsvlonder?

Moet er een fietsvlonder komen bij het kruispunt De Loet-Herenstraat? VVD, GroenLinks en Duurzaam Schagen willen dat hij er komt. Een motie van deze drie fracties werd door de raad in september aangenomen. Maar welk probleem wordt hiermee opgelost? De Fietsersbond noemt deze situatie gevaarlijk. In augustus vond hier een ongeluk plaats. Een fietser kwam vanuit de Herenstraat de Loet oprijden en  zag daarbij een automobilist over het hoofd. 

De Fietsersbond kwam met de oplossing het trottoir te verbreden en fietsenrekken aan de overkant te verplaatsen. Parkeren binnen 5 meter van de hoek is dan niet meer mogelijk. Het was niet de eerste keer dat de Fietsersbond bij de gemeente aan de bel trok. De gemeente zegde handhaving toe, maar daar kwam niets van terecht. Bij het laatste ongeval kreeg de fietser geen voorrang van de auto op de Loet, zegt de Fietsersbond.

Toch gaat het college de aangenomen motie niet uitvoeren. Het college erkent weliswaar het probleem dat door het fout parkeren van auto’s op de hoek van het kruispunt het er onveilig is. Je ziet niets als je de Herenstraat uit fiets en de Loet oprijdt. Tegelijkertijd zien automobilisten die fietser te laat aankomen.

Aan deze situatie heeft de gemeente al wat gedaan in het verleden. Zo is de blauwe streep verwijderd op het trottoir en is een witte streep geschilderd dwars over de zijkant van de weg. De gemeente dacht dat mensen wel begrijpen dat parkeren hier heel ongewenst is. Niet dus. Toen kwam de motie in de raad: leg een vlonder aan! Goed idee? Nee, natuurlijk niet. Een vlonder is een soort verhoging en dat maakt het probleem alleen maar groter: het zicht wordt er niet beter op!

Maar wat dan? De gemeente is weer gaan praten met de Fietsersbond en de politie en dat overleg heeft zin gehad. Wat gaat er gebeuren? Het trottoir wordt ter plaatse verbreed, waarbij er op het begin van dit trottoir een aantal fietsparkeerplaatsen wordt gecreëerd en een verkeersbord wordt geplaatst dat attendeert op het gelijkwaardige kruispunt Loet-Herenstraat.

Eerlijk gezegd is het de vraag of hiermee het probleem is opgelost. Sluit de Herenstraat voor fietsers richting de Loet en laat zij gebruikmaken van het fietspad langs de kerk richting de Rensgars. Hier is het zicht een stuk beter. Heeft u een beter idee?

Nu ik toch bezig ben wil ik het nu met u hebben over kano’s. In Schagen lopen kanoroutes. Nooit gezien of van gehoord? Dit klopt. Ooit was er een plan voor een kanoroute van de Wiel naar de waterlopen in de wijk Waldervaart. De aanleg van kano-oversteekplaatsen in de wijk geven hier blijk van.

De CDA-fractie komt nu met vragen richting het college over kanoën in de vele wateren van Schagen. Waar zijn die steigers gebleven, luidt de aanklacht richting het college. Ze zijn er wel, maar niet alle steigers zijn goed bereikbaar. ‘Het was moeilijk om je rondje te maken, concluderen de christendemocraten. Oorzaak: de steigers zijn overwoekerd door groen.

Het CDA is langs het Waterschap geweest en gevraagd hoe het zit met het onderhoud. Het Waterschap kwam meteen in actie en haalde de steigers tevoorschijn. Eind goed, al goed? Nee, het CDA weet nog steeds niet wie verantwoordelijk is voor welke kanoroutes. En zijn er voor het nieuwe watersport seizoen 2022 eenduidige afspraken gemaakt over het onderhoud is ook zo’n vraag. Goed bezig Puck de Nijs!

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 24 november 2021
Categorie: Column
Aantal views: 316
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
 1. Natuurlijk Schagen
  Natuurlijk Schagen zegt:

  Mensen die als bestuurder in de auto rijden hebben als het goed is een rijbewijs. Zij behoren te weten dat bestuurders van rechts op normale kruisingen voorrang moeten krijgen. Heeft het dan nog zin om borden op palen te zetten die met het nachtelijke uitgaansleven worden vernield.
  Beter is zorg voor een verhoogd verkeer plateau dan is het gelijk duidelijk wie voorrang heeft.
  Voetgangers en fietsers hebben niet altijd een rijbewijs. Dus kun je niet uitgaan dat een fietser en voetganger (vaak kinderen) de verkeersregels kent. Daarom moet de openbare ruimte logisch worden ingericht. Dus dat verhoogde verkeer plateau helpt om het verkeer veel veiliger te maken door de lagere snelheden ook van het verkeer.
  Het plaatsen en herstellen van borden is veel te duur en dus eigenlijk overbodig.
  Overal in Nederland wordt de maximale snelheid terug gebracht naar 30 Km en stapvoets in woonwijken.

Reacties zijn gesloten.