Column: Democratische besluitvorming door bestuur van Hollands Kroon gedwarsboomd?

Afgelopen dinsdag konden burgers digitaal hun woordje doen. Omwonenden van het Joods Werkdorp hadden zich daar voor gemeld. Ook de voorzitter van de Stichting tot behoud en exploitatie van het Werkdorp, Ron Bar El, had zich gemeld om zijn mening te geven over het nieuwe voorstel van Joep Karel, de eigenaar van de cultuurhistorische boerderij in Slootdorp. Ze kregen van een ambtenaar te horen dat ze niet mochten inspreken omdat ze al een keer over het onderwerp hadden gesproken. 

Volgens de gemeente zou dat volgens de regels niet mogen. Het kwam er op neer, dat geen van allen hun standpunt over het nieuwe voorstel van Karel aan de raad mocht voorleggen. De insprekers tekenden protest aan. Het leek er veel op dat de gemeente ze het zwijgen wilde opleggen.

Inzage in het reglement door Jan Eichhorn bewees dat een dergelijke regel niet bestond. Het werd duidelijk dat men intern, ambtelijk, iets dergelijks had afgesproken. En dat kan, democratisch gezien, natuurlijk niet. Dat zou betekenen dat burgers geheel overgeleverd zijn aan de nukken van de ambtenarij en/of het bestuur. Dat is ‘not done’ in een parlementaire democratie.

Voor de verantwoordelijke wethouder is het natuurlijk erg lastig als weerspannige burgers van zich laten horen. Voor hem is het voordelig om het democratische spreekrecht wat in te perken. Dat geeft hem dan meer vrijheid van besturen. Maar die vrijheid zou ten koste gaan van de vrijheid van de burger. Gelukkig is de raad het hoogste orgaan in de gemeente en heeft in deze het laatste woord.

Het is aan de vasthoudendheid van de omwonenden te danken dat ze alsnog hun zegje konden doen. Het was niet mis. Zowel de omwonenden als Bar El hebben geen goed woord over voor eigenaar Karel. Opeens wil hij niets meer te maken hebben met de Stichting en wil hij arbeidsmigranten huisvesten in het gebouw zelf. De insprekers zien Karel als onbetrouwbare gesprekspartner en als iemand die hoofdzakelijk uit is op geld verdienen, zonder met de gevoelens van betrokkenen rekening te houden. 

Donderdagavond zal de raad zich over het nieuwe plan van Karel buigen.

Kees Zwaan

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):