Column: Bouwplan Schagen afgeschoten

Heeft  de gemeente Schagen een zeperd gehaald? Het bouwplan aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn is gestrand bij de provincie. Het plan deugt niet. De gemeente moet het huiswerk overdoen. Hierdoor levert het plan ruim een jaar vertraging op en dit terwijl Tuitjenhorn zit te springen om meer woningen. Hoe kan dit?

De provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) vindt het plan ondermaats. En als de commissie nee zegt dan is het ook nee. Het moet ruimtelijk en kwalitatief op een hoger niveau worden gebracht, zegt de commissie. Het plan krijgt een dikke onvoldoende. Waarom? Van het dorpse karakter is niets terug te zien. Lees verder.

De gemeenteraad heeft op 15 juni het beeldkwaliteitsplan nog goedgekeurd en toen was iedereen gelukkig. Schijn bedriegt dus. Het mooie aan dit plan van maximaal 80 woningen waarvan 40% sociale woningbouw, is dat er een hofje voor ouderen is ingetekend. Er is veel aangelegen dat er veel seniorenwoningen worden gebouwd om zo doorstroming op gang te brengen op de woningmarkt. Veel ouderen wonen in grote huizen en de bereidheid om te verhuizen groeit als er voldoende kleinere geschikte woningen zijn. De bouw van een hofje helpt hieraan mee.

Maar voorlopig blijft het bij een voornemen. De betrokken projectpartners (het CPO Tuitjenhorn en Wooncompagnie)zijn geïnformeerd en zij zullen niet blij zijn omdat er nog steeds niet kan worden gebouwd.

Het bouwproject ziet er goed uit. Zo is voor het hofje (CPO) 10 beneden/boven woningen en 4 rijwoningen in de sociale huur ingetekend samen met 5 goedkope rijwoningen en 5 middeldure koopwoningen. Totaal 24. Het wordt hoog tijd dat dat hofje er komt, het overleg  met belangstellende ouderen loopt al sinds 2017 en nu is het nog steeds niet zeker of het er komt. En dus wordt de oprichting van een CPO-vereniging weer uitgesteld. Het is wachten op het nieuwe Beeldkwaliteitsplan. Maar dat wordt pas uiterlijk in september 2023 verwacht.  En wat betekent de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek voor dit plan? Zeker is dat voor het hele plan een stikstofberekening gemaakt moet worden en de uitkomst is bepalend of de bouw door kan gaan.

De ARO is zeer kritisch over de onderbouwing van het bewuste bouwplan van de gemeente Schagen en zegt niet te kunnen instemmen. Het plan verdient op veel punten aanpassing en aanscherping, zegt de commissie. De essentie zit daarbij in de ontsluiting, het gewenste dorpse karakter en de oriëntatie van de woningen. Zo mist de ARO een sturende rol van de gemeente en wil een visie zien op de westelijke dorpsrand van Tuitjenhorn en hoe het bouwplan hierin een plek krijgt.

Zoals gezegd wil de commissie het dorpse karakter terugzien in het bouwplan. De nu gekozen woningtypologieën passen hier niet bij, stelt de commissie. Ze pleit voor een beter gebruik van de bestaande ontsluiting (bijvoorbeeld aansluiten op Bogtmanweg, doortrekken Stiegerstraat). Een dorps karakter betekent ook  dat de 5 woningen aan de noordzijde ontsloten zouden moeten worden op de Dorpsstraat en niet vanaf de achterzijde. Kortom, het is terug naar af.

Vreemd is het wel dat onze politici blijkbaar niet goed hebben opgelet. Zij hadden toch ook kunnen wijzen op de tekortkomingen in het bouwplan!

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 2 december 2022
Categorie: Column
Aantal views: 718
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):