Column: Bollenboeren sproeien verboden vergif

In natuurgebied Het Zwanenwater is het verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb aangetroffen. Het middel is al 26 jaar geleden verboden omdat het mensen en dieren ziek maakt. We krijgen er kanker van. Of Parkinson. De bollenboeren lappen de verboden en dus ook onze gezondheid aan hun laars. Ze gaan gewoon door met het verspreiden van gif op hun landerijen. Worden ze wel eens gecontroleerd of kunnen ze gewoon doen wat ze willen?
Een voormalig beheerder van het Zwanenwater wijst op de enorm grote biodiversiteit in het gebied, zowel wat betreft de flora als de fauna. Het is een prachtig natuurgebied waar we zuinig op moeten zijn. Hij wijst tevens op de grootschalige bollenteelt, de lage grondwaterstand en het landbouwgif als reële bedreigingen voor dit gebied. Die bedreigingen zijn de laatste decennia alleen maar toegenomen. Natuurmonumenten staat dan ook voor een enorme opgave om het gebied te beheren en te beschermen. Het Zwanenwater is ‘niet zomaar een gebied’ en dat is eigenlijk een understatement. Net als veel andere landschappen in de Kop van Noord-Holland is het Zwanenwater van onschatbare natuur- en cultuurhistorische waarde. En nu worden zowel de flora als de fauna bedreigd. Bollenboeren willen ‘lastige onkruiden’ en ‘lastige diertjes’ doodmaken en kunnen daarmee bij ons op termijn kanker of Parkinson bezorgen.
De Amerikaans wetenschapster Rachel Carson schreef er in 1962 een boek over: ‘Silent Spring’ en kwam daarmee in het geweer tegen het algemene gebruik van vergiften om ‘onkruid’ en ‘ongedierte’ te bestrijden. In die tijd gebruikte men veel DDT en Parathion. Het lukte haar om met haar boek het gebruik van dergelijke middelen te ontmoedigen en na verloop van tijd werden DDT en Parathion zelfs verboden. Maar helaas worden er overal nog steeds zogenaamde ‘gewasbeschermingsmiddelen’ (in werkelijkheid zijn het gifstoffen) gebruikt in de landbouw. In heel Nederland. Zelfs vergif dat al lang geleden is verboden wordt nog gebruikt.
Een vrije vertaling van het begin van Carson’s spraakmakende boek luidt als volgt:
‘Er was eens een dorp waar al het leven in harmonie leek te zijn met zijn omgeving. Het dorp lag te midden van welvarende boerderijen, met graanvelden en koeienweiden waar in het voorjaar allerlei vogels en insecten boven de geurige akkers zweefden.
Langs de wegen stonden allerlei soorten bomen en wilde bloemen. Het was een lust voor het oog van de voorbijganger voor een groot deel van het jaar. (Het zou zomaar over een dorpje in de Kop van Noord-Holland kunnen gaan.)
Toen kroop er opeens een vreemde plaag over het gebied en alles begon te veranderen. Mysterieuze kwalen teisterden de kippenboerderijen; de koeien en de schapen werden ziek en stierven. De boeren hadden veel zieke familieleden. Er verschenen overal nieuwe ziekten. Plotseling waren er onverklaarbare sterfgevallen onder volwassenen en ook kinderen moesten eraan geloven. Tijdens het spelen werden ze ziek en stierven na enkele uren.
Bovendien heerste er een vreemde stilte (silent spring = stille lente). De vogels en insecten waren allemaal verdwenen. De mensen begrepen er niets van. De paar vogels die men zag waren stervende en konden niet meer vliegen. ‘s Ochtends hoorde men in het kleine dorpje geen duiven, roodborstjes, mussen en allerlei andere vogelgeluiden meer. Een ijzingwekkende stilte hing boven het landschap.’ En zo gaat haar ‘fabel voor morgen’ nog even door.
Carson had alle verschijnselen die zich ten gevolge van het gebruik van herbiciden en pesticiden in de jaren zestig op allerlei plekken manifesteerden verwerkt in haar ‘fabel voor morgen’. Alle gebeurtenissen in de fabel worden elders in haar boek uitgebreid beschreven. Carson had namelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van landbouwgif.
DDT werd algemeen gebruikt. Zelfs in gewone huishoudens in de vorm van de zogenaamde ‘flitspuit’. Om alle vliegen in je woning te verdelgen spoot je in alle hoeken een vleugje flit en enkele uren later lagen alle vliegen, muggen en andere insecten dood op de grond. Er werd wel aanbevolen om het behandelde vertrek enkele uren niet te betreden. Nog steeds worden zulke middelen gebruikt. Menig particulier heeft nog een fles Roundup op de plank staan. Gewasbeschermingsmiddelen zijn allesbehalve beschermend, zijn natuuronvriendelijk en bovendien bijzonder gevaarlijk voor mensen. Dat is de nog steeds actuele boodschap van Rachel Carson. Bijzonder actueel nu is aangetoond dat bollenboeren nog steeds verboden gifstoffen over hun landerijen sproeien…

KEES ZWAAN

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
5 antwoorden
 1. J
  J zegt:

  Lees bijgaand artikel, volgens CDA statenlid Willemien Koning, CDA probeert boerenzieltjes te winnen, krijgen de bollenboeren onterecht de schuld. De KAVB voorzitter Jaap Bond doet er nog een flinke schep bovenop en beweert dat Dinoterb zelfs NOOIT in de bollensector is gebruikt. Voor veel telers is het allemaal afschuwelijk, wat denk je van de mensen die er vlakbij wonen en die kampen onverklaarbare ziektebeelden hoe het daar voor moet zijn?

  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/03/12/kavb-bollentelers-onterecht-beschuldigd-van-gebruik-dinoterb

 2. H
  H zegt:

  Haha, dit goedkeuren en dit geheugenprobleem is mij ook overkomen. Idd me flinke dwangsommen tot gevolg. Ik lach omdat het te stom is voor worden, maar destijds was t niet om te lachen, maar om te huilen.

  • W
   W zegt:

   Het is te triest voor woorden, ik heb vlakbij een voorbeeld van de vriendjespolitiek in Schagen. Bijna alles wat er staat staat illegaal op grond waar nooit gebouwd mag worden.

 3. J
  J zegt:

  Tja Kees, het gaat inderdaad ook om een dorpje in de kop, waar ik toevallig woon. Het dorp is geroompottiseerd en lijkt in de verste verte niet meer op het dorp waar iedereen elkaar kende en iedereen wat voor een ander over had. Ik heb een paar keer een bollenboer aangesproken omdat ik enorme hoofdpijn kreeg toen hij aan het gif spuiten was. Ik vroeg of ik een monster ervan mocht nemen, het antwoord kan je wel raden: Nee met een reeks scheldwoorden en ziektes erachteraan. NVWA heb ik een aantal keren gevraagd om te controleren, op het land en op zijn bedrijf. Ze zijn nooit geweest, niet hier en niet bij het bedrijf. Vanachter het bureau konden ze constateren dat de papieren van de bollenboer in orde waren en dat hij geen verboden middelen gebruikte
  Het bedrijf is niet zo lang geleden in vlammen opgegaan, er bleken 40 medewerkers in een schuur te wonen vol met asbest, wat door de brand in de wijde omgeving terecht kwam. Ook daar nam deze bollenboer het dus niet zo nauw mee, velen beweren zelfs dat de brand door hemzelf aangestoken is. Niet zo’n vreemde aanname aangezien het bedrijf net in surseance van betaling zat.
  Grenzend aan zijn land ligt mijn strook gras. Er zit enkel een slootje tussen die bij elke gifbeurt vrolijk meegespoten wordt, net als mijn gras dat ik elk jaar weer opnieuw kan inzaaien. Dus Kees, de overheid laat het gewoon toe en handhaaft niet omdat er teveel economische belangen zijn. Schagen heeft in zijn APV artikelen opgenomen dat landen stuifvrij gehouden moeten worden, dat beregeningsinstallaties geen overlast mogen veroorzaken op andermans erf of op de openbare weg. Schagen doet er niets aan, niet met handhavingsverzoeken en niet met boetes. Als je op het in een gesprek met burgemeester en handhaving een reeks bewijzen wilt laten zien van overlast willen ze daar niet eens naar kijken. De reden , ze willen zelf constateren, het probleem is alleen, als je belt komen ze niet of een dag of twee dagen later. Ze leggen hun eigen regels aan de kant om de bollenboeren te beschermen ten koste van de burgers. Wel hebben ze tijd om bij mij te komen met 2 man om te zeiken dat ik iets illegaals heb staan wat door de burgemeester met geheugenproblemen ter plaatse in bijzijn van juriste Ruigrok van de gemeente zelf is goedgekeurd. Of een hekje in de voortuin wat iets te hoog is, dan is er ook alle tijd voor controle en het opleggen van een dwangsom van 2500 euro Daar kan het wel terwijl de gemeente bij ernstige gevallen niets doet met de alom bekende smoes dat er geen capaciteit is.
  Ook bij illegale bouwwerken handhaaft de gemeente Schagen niet, althans, als het maar bij een vriend van een van de hoge dames of heren is die zo nu en dan met zijn miljoenenbedrijf een opdracht voor de gemeente Schagen mag doen. Het gaat dan niet over een fietsenschuurtje of een blokhut maar om vele vierkante meters aan bebouwing op grond bestemd voor bollen kweken waar niet eens op gebouwd MAG worden. Gemeld bij toezicht.Dit bedrijf doet voor de gemeente Schagen onderzoeken naar nota bene
  dit soort onderwerpen.
  De gemeente Schagen is door en door verrot en er zal echt met een harde bezem schoongeveegd moeten worden.
  Ook de Haagse politiek doet er vrolijk aan mee.
  Nederland is de grootste exporteur van bollen wereldwijd. En als er dan door verboden gifgebruik wat mensen en dieren aan kanker overlijden is dan jammer. Er staan elke dag in ter Apel genoeg mensen te trappelen om hun plaats in te nemen. In Schagen wordt er al hard aan gewerkt om plaats te maken, er is ook al een doelgroepen verordening voor nieuw te bouwen wijken om invloed te hebben wie daar mag gaan wonen. We gaan hier regelrecht het ravijn in, daar heeft Schagen geen ravijn jaar voor nodig.

  Niets van dit al zuig ik mijn duim maar heb is de trieste waarheid. Maar als je met alle goede wil iets wilt bereiken bij bv de Provincie of Den Haag loop je tegen een enorme bureaucratische muur aan en wordt je afgewimpeld om je te ontmoedigen verder te gaan.

Reacties zijn gesloten.